Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Calibre Design Solutions

Calibre Design Solutions

Calibre je komplexní softwarová platforma pro fyzický návrh integrovaných obvodů (IC) vyvinutá společností Siemens EDA (dříve známou jako Mentor Graphics). Tato platforma nabízí řadu nástrojů a aplikací pro automatizaci návrhu, verifikaci, a fyzickou implementaci polovodičových zařízení a mikročipů.


Přehled některých klíčových funkcí a možností Calibre Design Solutions je následující:

  • Fyzický návrh (Physical Design): Calibre poskytuje širokou škálu nástrojů pro fyzický návrh integrovaných obvodů, včetně nástrojů pro umisťování prvků, trasování spojů, optimalizaci výkonu a velikosti obvodu, a správu výrobních technologií.

  • Verifikace a validace: Platforma zahrnuje nástroje pro kontrolu integrity obvodu, analýzu a simulaci elektrických vlastností, analýzu šumu a elektromagnetické kompatibility (EMC), a další verifikační techniky, které zajišťují kvalitu a spolehlivost návrhu.

  • DRC/LVS: Calibre je známý svými nástroji pro kontrolu designu (Design Rule Checking - DRC) a kontrolu layoutu (Layout vs. Schematic - LVS), které jsou nezbytné pro ověření, že návrh splňuje požadavky daného výrobního procesu.

  • DFM (Design for Manufacturing): Platforma obsahuje nástroje pro optimalizaci designu s ohledem na výrobní procesy, což zahrnuje analýzu a optimalizaci parametrů pro zlepšení výrobního výnosu a snížení nákladů na výrobu.

  • Analogový a RF návrh: Calibre podporuje návrh analogových a radiofrekvenčních (RF) obvodů pomocí specializovaných nástrojů pro simulaci, analýzu šumu, extrakci parametrů, a optimalizaci výkonu.

  • Integrace s EDA nástroji: Platforma je integrována s řadou dalších EDA nástrojů, včetně návrhových prostředí pro schématický návrh, simulaci obvodů, a automatizaci výrobního procesu.

  • Podpora výrobních technologií: Calibre poskytuje podporu pro širokou škálu výrobních technologií včetně CMOS, BiCMOS, MEMS, a dalších specializovaných technologií.

Celkově Calibre Design Solutions poskytuje kompletní sadu nástrojů pro návrh, verifikaci a implementaci integrovaných obvodů, které pomáhají inženýrům dosáhnout optimálního výkonu, spolehlivosti a ekonomické efektivity při vývoji polovodičových zařízení.
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies