Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění... Začněte včas.

Elektromobilita

Vývoj elektromobility je spojen zejména se zaváděním nových technologií v oblasti pohonů a zdrojů energie (baterie, kapacitory). V současnosti značným omezením dalšího rozvoje je množství akumulované energie. To vyžaduje pečlivé vyvažování mezi dojezdem vozu, cenou, jízdními vlastnostmi a uživatelským komfortem vozu. Bez kvalitně provedené 1D systémové simulace je vývoj v oblasti elektromobility nemyslitelný.

Základním částmi pohonu je elektromotor s reduktorem, měnič, bateriový pack a nabíječ. Měnič bývá většinou integrální částí motoru se společným chlazením, většinou kapalinovým. Pro dosažení požadovaného klimakomfortu je elektromobil vybaven většinou tepelným čerpadlem nebo systémy přímých polovodičových ohřívačů.

Integrovaná pohonná jednotka elektromobilu – elektromotor, měnič a reduktor s vlastním chladicím okruhem
Integrovaná pohonná jednotka elektromobilu – elektromotor, měnič a reduktor s vlastním chladicím okruhem

Společnost TechSim Engineering má bohaté zkušenosti v oblasti systémových simulací a návrhu elektropohonu. S využitím 1D systému Siemens Simcenter Amesim je možno:

Popis činnosti Výsledky
Jízdní dojezdy Pro daný cyklus WLTP, NEDC nebo uživatelský a konfiguraci pohonu stanovit příslušný dojezd
Dimenzování pohonu Pro zadané parametry – jízdní cyklus, dojezd a výkonové parametry stanovit charakteristiku motoru a velikost akumulátorů a provést jejich optimalizaci
Teplotní modely Stanovení teplotního pole v motoru, měniči nebo bateriovém packu pro dané provozní zatížení
Ztrátový model měniče Výpočetní submodel pro stanovení ztrát měniče, včetně spínacích ztrát
Klima komfort kabiny Model energetické náročnosti klimakomfortu a jeho vliv na dojezd
Řízení pohonu Strategie řízení pohonu s ohledem na celkovou účinnost pohonu, možnost kombinace s programem Simulink
Jízdní dynamika Naladění podvozku pro požadovaný jízdní komfort a minimální spotřebu paliva
Model elektromobilu v programu Simcenter Amesim pro stanovení jízdní stability vozu
Model elektromobilu v programu Simcenter Amesim pro stanovení jízdní stability vozu

Baterie elektromobilu je v současnosti nejdražší částí pohonu. Správná volba článku a jeho kompozice do modulů a bateriového packu je základem úspěšnosti celého vozu. Jednotlivé články se od sebe liší zejména hustotou akumulované energie a rychlostí dobíjení. Zvolit správný mix těchto vlastností je možno s využitím celé palety simulačních produktů. TechSim Engineering má zkušenosti v následujících oblastech simulací:

Nabízené řešení Popis Použitý SW
Mikro strukturální elektrochemie Simulace procesu nabíjení nebo vybíjení Li-Ion článků BSM – Simcenter Battery Simulation Module
Návrh článků Rozměrový a výkonový návrh článků, nominální kapacita, obvodové řešení, hmotnost, uspořádání jednotlivých vrstev a tvaru elektrod BDS - Simcenter Battery Design Studio
Teplo a proudění bateriového packu Dvoucestný coupling mezi elektrickým řešení ztrátového tepla a CFD doménou pro řešení proudění a přenosu tepla BDS - Simcenter Battery Design Studio + Simcenter STAR CCM+
Teplotní závislost Model teplotní degradace baterie z důvodu vysokých teplot BDS - Simcenter Battery Design
SEI stárnutí Počítá SEI odpor a ztracené množství lithia jako funkce času, teploty a napětí baterie. BDS - Simcenter Battery Design Studio
TechSim Engineering s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4,