Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Elektromobilita

Elektromobilita je nové odvětví, které zažívá v posledním desetiletí prudký rozmach. Elektrifikace pohonu se netýká jen automobilů, ale rovněž motocyklů, autobusů, koloběžek a obdobnou problematiku je nutné řešit například i pro elektrický pohon dronů. Elektrický pohon se skládá z elektromotoru, řídící a výkonové elektroniky (DC/AC měnič, DC/DC měnič) a zdroje energie (bateriový pack, superkapacitory). Elektrický pohon je nutné optimalizovat z hlediska požadovaného výkonu, dojezdu, chlazení a dalších charakteristik, které mají za cíl maximalizovat užitné vlastnosti pohonu a minimalizovat jeho cenu. K tomu využíváme systémové simulace, do kterých vkládáme co nejrealističtější modely součástek, ze kterých se pohon skládá. Tyto simulace rovněž používáme, když je nutné nalézt mezi koncepty elektrického pohonu ten nejlepší.

Integrovaná pohonná jednotka elektromobilu – elektromotor, měnič a reduktor s vlastním chladicím okruhem
Integrovaná pohonná jednotka elektromobilu – elektromotor, měnič a reduktor s vlastním chladicím okruhem

V oblasti systémových simulací a návrhu elektrického pohonu má TechSim bohaté zkušenosti. Nabízíme následující typy analýz:

Typ analýzy Popis
Jízdní dojezdy Stanovení dojezdu pro daný pracovní cyklus (WLTP, NEDC, apod.) 
Dimenzování pohonu Stanovení optimálních parametrů elektromotoru, výkonové elektroniky a bateriového packu pro daný pracovní cyklus
Návrh a optimalizace elektromotoru Elektromagnetický návrh elektromotoru a jeho optimalizace
Tepelné výpočty Analýza tepelného zatěžování různých částí elektromotoru, výkonové elektroniky nebo bateriového packu v průběhu daného pracovního cyklu, stanovení požadavků na chlazení jednotlivých komponent
Model výkonové elektroniky (DC/DC, DC/AC měniče) Výpočet ztrát na výkonové elektronice
Klima komfort kabiny Model energetické náročnosti klimakomfortu a jeho vliv na dojezd
Řízení pohonu Optimalizace strategie řízení elektrického nebo hybridního pohonu s ohledem na celkovou účinnost nebo množství emisí
Model elektromobilu v programu Simcenter Amesim pro stanovení jízdní stability vozu
Model elektromobilu v programu Simcenter Amesim pro stanovení jízdní stability vozu

Baterie elektromobilu je v současnosti nejdražší částí pohonu. Jednotlivé články se od sebe liší hustotou akumulované energie, maximálními proudy, pracovním rozsahem teplot, ztrátami a životností. Aby nedocházelo k předčasnému stárnutí je třeba zajistit homogenní teplotu napříč bateriovým packem a vyvarovat se lokálních přehřátí bateriových článků při zvýšeném zatížení nebo nabíjení. V této oblasti TechSim nabízí následující typy analýz:

Typ analýzy Popis Použitý SW
Simulace baterií Virtuální design a testování akumulátorových článků  
Návrh chlazení bateriového packu Analýza homogenity chlazení bateriového packu, predikce hot-spotů Simcenter Battery Design Studio, Simcenter STAR CCM+
Systémová simulace bateriového packu Na základě měřených dat nebo datasheetu vytvoříme model článku/bateriového packu a provedeme porovnání článků mezi sebou, nebo různých topologií bateriového packu a zhodnotíme jejich vhodnost pro zadanou aplikaci Simcenter Amesim

[battery.png]
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies