Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Simcenter Amesim

Simcenter Amesim je nástroj obsahující multifyzikální knihovny vytvořené pro rychlou aplikaci v průmyslových aplikacích. Jedná se o otevřené prostředí, které je snadno integrovatelné do podnikových procesů.

[page_produktySiemens/product_41.jpg]

Systémové simulace vytvořené v Simcenter Amesim je snadné propojit s CAE (Computer-aided engineering), CAD (Computer-aided design), softwary pro řízení, spojit s FMI (Functional Mock-Up Interface), programem Modelica, propojit lze i s dalšími Simcenter produkty, Teamcentrem nebo Excelem.

[page_produktySiemens/product_40.png]

Proč Simcenter Amesim?

 • Elektrické systémové simulace
  Simcenter Amesim dovoluje simulovat chování celého elektrického systému konvenčních vozidel a prakticky posoudit vliv jednotlivých subsystémů na celkový výkon elektrických a hybridních vozidel.
 • Systémové simulace proudění
  Komplexní knihovny komponent umožňují snadné modelování fluid systémů od funkčních až po velmi detailní modely. Propojení s dalšími knihovnami a přesné modelování fyzikálního chování modelů umožňuje vytváření libovolně velkých tekutinových systémů a jejich propojení s ovládacími prvky systému a dalšími závislými systémy v jednom prostředí.
 • Mechanické systémové simulace
  Přesné modelování kinematického a dynamického chování (od 1D až po 3D aplikace) pomocí mechanických modelů slouží k rychlé analýze velkého množství vlivů na chování celého systému. Do analýzy systému je možné zahrnout pevná i pružná tělesa a sledovat vlivy jako pružné kolize, suché a viskózní tření, chování převodovek, ozubených pastorků, lan a kladek. Ověřené modely vaček lze pak použít při porovnávání výkonů různých hydromechanických systémů.
 • Systémové simulace pohonů
  Elektrifikace pohonných systémů v automobilovém průmyslu, opakovatelnost startů ve vesmírném průmyslu nebo využívání alternativních paliv (LNG) v lodním průmyslu jsou technologiemi, které Simcenter Amesim podporuje a rozvíjí. Cílem systémových simulací je návrh a posouzení dopadů pohonů na různé metriky, jako jsou palubní výroba elektřiny nebo emise znečišťujících látek.
 • Systémové simulace tepelného managementu
  Simcenter Amesim pomáhá maximalizovat tepelný výkon, jako je klimakomfrot v automobilech, letadlech nebo místnostech, zatímco optimalizuje energetickou účinnost systému. Do simulací lze zahrnout interakci s okolím a provádět studie vlivů na výkon a spotřebu energie a vizualizovat toky energie v celém systému.
 • Integrace celých systémů
  Univerzálnost ve fyzickém modelování spojená s jedinečnými funkcemi softwaru Simcenter Amesim umožňuje vytváření účinného návrhového procesu pro automobily, letadla, stavební stroje, lodě nebo jakoukoliv jinou průmyslovou aplikaci. Cílem použití Simcenter Amesim je rychlé řešení inženýrských problémů s dostupnými daty uživatele – od komponentů až po celé systémy.
[page_produktySiemens/product_39.png]

Více o Simcenter Amesim: Simcenter Amesim
Proč Simcenter Amesim (česky)

Jaké projekty řešil TechSim pomocí Simcenter Amesim? 

Systémová simulace chladicího okruhu vozidla

Návrh elektrické trakce

Analýza a optimalizace elektromotoru

Výpočet energetické bilance elektrické trakce


1D funkční model chlazení motoru traktoru

 

 

 

 

     
     


 

TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies