Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Školení

Společnost TechSim Engineering nabízí 2 typy školení:

1) ODBORNÁ ŠKOLENÍ

Školení zaměřená na odbornou problematiku vytvořená dle požadavků klienta. 
Kdy tato školení zvolit?

Školení jsou určena pro zákazníky, které zajímá návrh/vývoj některého z produktů (např. návrh a vývoj elektromotoru) nebo pro vývojové týmy, které zajímá určitá oblast fyziky (např. elektromagnetismus, akustika, životnost, apod.)


2) ŠKOLENÍ V SOFTWARECH SPOLEČNOSTI SIEMENS

TechSim Engineering na denní bázi používá software společnosti Siemens. Z tohoto důvodu je možné domluvit s námi školení na software Simcenter 3D, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter Amesim, Simcenter MotorSolve a Simcenter MagNet.
 

Název školení Popis školení Délka školení (dny) Cena školení
[EUR]
Simcenter 3D
Základní pevnostní a dynamické analýzy
Pevnostní a dynamické výpočty konstrukčních dílů a sestav, příprava modelu, okrajové podmínky, tvorba sítě, výpočet a vyhodnocení výsledků 2 1 600
Simcenter 3D
Nelineární strukturální úlohy
Úlohy s kontaktní, materiálovou a geometrickou nelinearitou. Velké deformace, plasticita, creep, předepjaté spoje, zbytková napjětí a imperfekce  1 1 200
Simcenter 3D
Pokročilá dynamika
Vynucené kmitání - transientní, frekvenční, spektrum odezvy, PSD, rázová zatížení. Lineární modální i přímé řešení. 1 1 200
Simcenter 3D 
Rotorová dynamika
Základy rotorové dynamiky - výpočetní přístupy a fyzikální jevy (gyroskopické momenty, krouživé kmitání, Campbellův diagram, předpětí,  …). Stanovení potřebných vstupních parametrů (tuhosti, tlumení, ložiska,…). 1 1 200
Simcenter 3D
Výpočty životnosti
Predikce únavové životnosti 1 1 200
Simcenter 3D
3D tisk a topologická optimalizace
Optimalizace konstrukcí pro 3D tisk 1 800
Simcenter 3D
Kompozity a nové materiály
Pevnostní a dynamické výpočty kompozitních dílů 1 1 200
Simcenter 3D
Proudění a přenos tepla
CFD výpočty proudění a přenosu tepla -  vedením, konvekcí a radiací. Sdružená úloha přenosu tepla - coupling. 1 800
Simcenter 3D
Kinematika
Kinematika pevných i poddajných částí (FEA) - funkcionalita mechanismu, rychlosti, zrychlení a jízdní dynamika, stanovení zatížení komponent (flexible bodies) 1 800
Simcenter 3D
Akustika
Výpočet šíření hluku v prostoru v programu Ray Acoustics 1 1 200
Simcenter 3D
Elektromagnetické výpočty
3D nizkofrekvenční elektromagnetické pole v programu MAGNET (elektro motory, aktuátory, indukční nabíjení,…) 1 800
Simcenter 3D
Návrh elektromotorů
Elektromagnetický návrh elektro motorů v programu Motorsolve (plný 2D FEA přístup), teplotní ztrátové modely 1 1 200
Simcenter STAR-CCM+ Základní školení CFD výpočtů proudění a pčenosu tepla, příprava modelu, tvorba výpočetní sítě, okrajové podmínky, nastavení a provedení výpočtu a vyhodnocení výsledků 2 1 850
HEEDS Univerzální multifyzikální optimalizátor nasaditelný pro rozdílné typy úloh (CFD,FEA a ELMAG) 1 1 200
Simcenter Floefd Základní školení CFD systému na výpočet proudění a přenosu tepla pro konstruktéry 1 1 200
Simcenter Amesim Základní školení 1D systému, sestavování modelu, dostupné knihovny komponent, výpočet, vyhodnocení výsledků, tvorba submodelů 2 1 850
Simcenter Amesim
Dimenzování pohonů
Dimenzování elektro pohonů a hybridních pohonů 1 1 200
Simcenter Amesim
Specializované knihovny
Ukázkové úlohy pro jednu vybranou knihovnu z následujících: Powertrain Transmission, Vehicle System Dynamics, Aero Systems, Vehicle Thermal Management, Electromechanical, Thermofluids Systems and Components 1 1 200
Simcenter Flomaster Základní školení 1D systému, sestavování modelu, dostupné knihovny komponent, výpočet, vyhodnocení výsledků, tvorba submodelů 2 1 850
Simcenter Flomaster
Hydraulické systémy
Potrubní systémy, rázové děje 1 1 200
NX CAD Základní práce s 3D modelářem 1 800
NX CAD Efektivní úprava importovaných modelů v NX CAD pro FEA a CFD výpočty  1 800
Simcenter TestLab Základy ovládání programu a zpracování dat v časové a frekvenční doméně 1 1000
       
Konzultace Individuální konzultace metodiky zadání, řešení a vyhodnocení úloh   100 EUR/hr
Konzultace Měření hluku a vibrací - měření hluku a vibrací, stanovení hlukové zátěže a lokalizace zdrojů hluku, technická kontrolní měření vibrací strojů a zařízení      100 EUR/hr

Ceny jsou bez cestovních nákladů.

Další možností je zprostředkování školení s certifikací společnosti Siemens.

TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies