Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Návrhový program 4FEM = For future energy management

Baterie a FVE

Tato aplikace slouží k usnadnění dimenzování energetických celků obsahujících systém s baterií, fotovoltaickou elektrárnou (dále FVE) a dalších zdrojů energie (např. kogenerace, elektrolyzéry apod.). K výpočtu je potřeba dodat spotřební a výrobní data ve čtvrhodinových nebo hodinových odečtech. Na základě zadaných vstupních parametrů je po 1/4h počítána energetická bilance a vyhodnocován aktuální stav soustavy v každém časovém okamžiku. Výstupem výpočtů jsou měsíční a roční bilance včetně ekonomického zhodnocení. V neposlední řadě jsou data vykreslovány do relevantních grafů a data lze exportovat a využít pro další analýzu. Pokud uživatel teprve hledá ideální řešení pro svůj energetický celek (objekt), může využít optimalizační funkce, která propočítá různé varianty velikostí baterie a FVE a poskytne data, na základě kterých lze najít optimální řešení. Kritéria takové optimalizace lze vztáhnout buď ku energetickým či ekonomickým výstupům.

Peak-shaving

Další úlohou řešenou pomocí 4FEM je systém s baterií, která pomáhá v systému vyrovnávat spotřební špičky a tím snížit rezervované příkony daného objektu. Na základě vstupů jsou počítany takové rezervované příkony pro jednotlivé měsíce, aby nedošlo k úplnému vybítí baterie = baterie bude vždy připravena pokrýt náhlé energetické špičky. Pokud není baterie plně nabita a aktuální spotřeba je nižší než je rezervovaný příkon, je baterie nabíjena z distribuční soustavy. Vybíjena je pouze pokud aktuální spotřeba vzroste nad hranici rezervovaného příkonu. K výpočtu je potřeba dodat spotřební diagram (většinou se jedná o spotřebu objektu z minulých let). Na základě vstupních parametrů je po 1/4h počítána energetická bilance a vyhodnocován aktuální stav soustavy. Výstupem výpočtů jsou měsíční bilance včetně ekonomického zhodnocení. V neposlední řadě jsou data vykreslovány do relevantních grafů.

Obrázek ukazující základní výstupy.

Aplikace je plně interaktivní a dynamická. V grafech lze filtrovat vybrané datové řady, přibližovat a vyhodnocovat. Vyfiltrované data lze stáhnout ve formátu .csv. Visualizace lze exportovat do .png/.pdf formátu a tabulky s výsledky do formátu .tex pro použití při dokumentaci. Celý proces výpočtů je co nejvíce automatizován pro urychlení a usnadnění práce a času.

Obrázek ukazující základní výstupy 2.

Obrázek ukazující základní výstupy 3.

Vývoj aplikace 4FEM stále probíhá, zdokonaluje se a postupně jsou přidávany nové funkce a možnosti. Zároveň je již aktivně využíván v komerčních zakázkách a tak je ověřován přímo našimi zákazníky.

Více informací o programu 4FEM si stáhnete zde.
 

 

TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies