Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Výpočetní řešení

Zajišťujeme celou škálu výpočetních simulací ve formě:

Prediktivního engineeringu Od 1D výpočtů prováděných ve fázi koncepčních návrhů až po 3D multifyzikální výpočty pro ověření funkčnosti navrženého prototypu
Kontrolních výpočtů Podle příslušných norem nebo podle požadavků zákazníka
Optimalizačních výpočtů Optimalizace současného stavu - zlepšení požadovaných parametrů, hmotnosti, účinnosti, tepelných a dynamických vlastností
Validačních výpočtů Porovnání s experimentálními daty a zpětná korelace se vstupními daty do výpočtu
Konzultací a metodiky Doporučení nejvhodnějšího výpočetního postupu s výpočetního SW a zajištění projekt managementu

Přehled nabízených výpočtů a jejich kombinací:

Typ výpočtu Matematická formulace Popis Kombinace s dalšími typy výpočtu
[page_onas/onas5.png] FEM Lineární & Nelineární analýzy
Kontaktní analýzy
Virtualní testování
Dynamické analýzy
Teplotní deformace a pnutí
Vedením a přestupem tepla při proudění CFD ( Conjugate Heat Transfer - CHT)
Tlakovými silami od proudění CFD – Fluid Structural Interaction FSI
[page_onas/onas6.png] FEM
BEM
FVM
Vibroakustika
Aeroakustika
Vyzařování hluku do okolí
Přenos hluku mezi jednotlivými rozhraními
Kombinace s ELMAG výpočtem elektromagnetických sil – řešení elektromagnetického hluku
[page_onas/onas7.png] FEM
FVM
Přenos tepla
Kondukcí
Konvekcí
Radiací
Kombinace s ELMAG výpočtem Jouleho ztrát a elektromagnetickými ztrátami
flow12.jpg FVM
FEM
Externí a interní aerodynamika
Vícefázové proudění - VOF, diskrétní fáze, DEM
Spalování a chemické reakce
Změna fází - kondenzace, var
Zatékání do forem, tuhnutí
Kombinace se strukturální analýzou FEA
Kombinace s elektromagnetickým polem MHD (Magneto Hydro Dynamics)
[page_onas/onas8.png] FEM Nízko a vysokocyklová únava
Únava svařovaných konstrukcí
Únava kompozitních materiálů
Lomová mechanika
Kombinace s teplotním zatížením, creep
[page_onas/onas9.png] FEM Nízkofrekvenční elektromagnetismus
Výpočet ztrát a účinnosti elektrických strojů
Návrh elektrických strojů
Kombinace s CFD výpočty chlazení
Kombinace s rotordynamikou
Kombinace s pevnostními výpočty FEA
[page_onas/onas10.png] MBS Tuhá & Pružná tělesa
Model pneumatiky
Ko-simulace s řízením
Kontrola kolizí
Možnost kosimulace se strukturálními výpočty FEA
Modely pro simulaci odporu hornin DEM v kombinaci s CFD
Implementace 1D systémů pro řízení, modelování hydrauliky, pneumatiky a jízdní stability
[page_onas/onas11.png] FEM Výpočet kritických otáček
Vnější buzení
Uvažování napětí & materiálové únavy
Ložiska a další připojená zařízení
V kombinaci s kinematikou MSS a 1D systémovou simulací pro regulaci
[page_onas/onas12.png] 1D Simulace složitých systémů z oborů: hydrauliky, pneumatiky, vedení tepla, elektromagnetismu, mechaniky a řízení
Optimalizace pracovních cyklů a řízení strojů
Simulace trakcí s elektrickým/hybridním/ICE pohonem, výpočet spotřeb a emisí
Možnost využití zjednodušených modelů z FEA, CFD a ELMAG analýz
[page_onas/onas13.png] Optimalizace
Design Exploration 
3D výpočty – FEA, CFD, ELMAG
1D výpočty
Kombinace 1D a 3D
Automatický výběr nejvhodnější optimalizační metody z celé palety dostupných metod (DOE, gradientní, genetické, stochastické a další).

* FEM = Finite Element Method, FEA = Finite Element Analysis
* BEM = Boundary Element Method
* CFD = Computational Fluid Dynamics, FVM = Finite Volume Method
* MBS = Multi-body Simulation
* VOF = Volume of Fluid
* DEM = Discrete Element Method
* DOE = Design of Experiments
* ICE = Internal Combustion Engine

 
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies