Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění... Začněte včas.

Řešené projekty

Návrh elektrické trakce

Účastnili jsme se projektu pro návrh elektrické trakce od prvotní definice požadavků, dimenzování, výběr a vývoj jednotlivých komponent, až po odzkoušení vyrobeného prototypu na zkušebním standu…

Predikce aeroakustického hluku ventilátoru elektromotoru

Motivací tohoto projektu bylo nalezení a aplikace nástrojů pro predikci hluku ventilátoru elektromotoru pomocí CFD. V rámci tohoto projektu byla vyvinuta metodika predikce aeroakustického hluku …

Optimalizace průtočných částí ORC turbínového stupně

Na základě analytického návrhu a následně CFD výpočetních nástrojů byly navrženy optimální tvarové parametry kompletní ORC jednotky - spirální skříně, rozváděcích dýz, oběžného kola i víka skřín…

Analýza tepelného namáhání protiproudého kondenzátoru se zahrnutím proudění a kondenzace

Pro významného klienta z oboru turbinářství byla provedena CFD analýza protiproudého kondenzátoru se zahrnutím přestupu tepla do stěn a tvorbou a stékáním kondenzátu na povrchu chladicích trubek…

Systémová simulace chladicího okruhu vozidla

Za účelem optimalizace chladicího výkonu byl vytvořen 1D model zahrnující kompletní chladicí okruh vozidla. Pro dosažení reálného chování modelu byly do analýzy zahrnuty všechny výměníky tepla v…

TechSim Engineering s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4,