Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění... Začněte včas.

Řešené projekty

Výpočet dynamiky rotorové soustavy turbíny ORC jednotky

Na základě poskytnutného 3D geometrického modelu rotorové soustavy byl vytvořen MKP model pro výpočet rotorové dynamiky. Výsledkem projektu byl Cambellův diagram, stanovení kritických otáček a s…

1D funkční model chlazení motoru traktoru

V rámci projektu byl vytvořen 1D model systému chlazení traktoru, který umožňuje predikovat vstupní i výstupní teploty vodního chladiče a výstupní teploty ostatních výměníků. Součástí projektu b…

Výpočet energetické bilance elektrické trakce

Cílem analýzy bylo zjištění přínosu elektrické trakce s použitím/bez použití převodovky. Projekt byl posuzován z hlediska účinnosti, dimenzování a celkových nákladů. Použitý software: {link…

Únavová analýza a analýza možnosti šíření trhliny u rotoru turbíny

Na základě standardní FE výpočtů byla provedena únavová analýza rotoru turbíny. Byla posouzena možnost iniciace trhliny pro definované provozní podmínky. Dalším krokem únavové analýzy bylo, pomo…

Simulace třícestného ventilu

Byla provedena analýza vlivu předepjatých šroubů a vlivu zahrnutí oleje na vlastní frekvence ventilu. Následovala CFD analýza popisující vliv turbulentního proudění na konstrukci ventilu. …

Měření hluku elektrického motoru a jeho optimalizace vedoucí ke snížení hluku

Pomocí akustické kamery a intenzitní sondy byl zjištěn zdroj hluku elektromotoru. Následovalo navržení konstrukčních úprav motoru vedoucích ke snížení hluku. Použitý software: {link url='ht…

Chlazení transformátoru

Cílem CFD simulace byl výpočet teplotního pole oleje a částí transformátoru a analýza proudového pole.  Použitý software: {link url='https://www.techsim.cz/prodej-software-siemens-plm/simcent…

Analýza a optimalizace elektromotoru

Cílem analýzy bylo posouzení návrhu elektromotoru z hlediska účinnosti a požadovaného výkonu. Výsledkem analýzy byla mapa účinnosti elektromotoru, detailní popis jeho chování v definovaných prac…

Návrh elektrické trakce

Účastnili jsme se projektu pro návrh elektrické trakce od prvotní definice požadavků, dimenzování, výběr a vývoj jednotlivých komponent, až po odzkoušení vyrobeného prototypu na zkušebním standu…

Predikce aeroakustického hluku ventilátoru elektromotoru

Motivací tohoto projektu bylo nalezení a aplikace nástrojů pro predikci hluku ventilátoru elektromotoru pomocí CFD. V rámci tohoto projektu byla vyvinuta metodika predikce aeroakustického hluku …

Optimalizace průtočných částí ORC turbínového stupně

Na základě analytického návrhu a následně CFD výpočetních nástrojů byly navrženy optimální tvarové parametry kompletní ORC jednotky - spirální skříně, rozváděcích dýz, oběžného kola i víka skřín…

Analýza tepelného namáhání protiproudého kondenzátoru se zahrnutím proudění a kondenzace

Pro významného klienta z oboru turbinářství byla provedena CFD analýza protiproudého kondenzátoru se zahrnutím přestupu tepla do stěn a tvorbou a stékáním kondenzátu na povrchu chladicích trubek…

Systémová simulace chladicího okruhu vozidla

Za účelem optimalizace chladicího výkonu byl vytvořen 1D model zahrnující kompletní chladicí okruh vozidla. Pro dosažení reálného chování modelu byly do analýzy zahrnuty všechny výměníky tepla v…

TechSim Engineering s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4,