Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

CAE Forum

CAE Forum 2022 se blíží!

Praha: 13. – 14. 9. 2022 Park Holiday Congress & Wellness Hotel, Praha - Benice

Společnost TechSim Engineering – Solution Partner společnosti SIEMENS, si Vás dovoluje pozvat na 7. ročník odborné konference CAE Forum 2022 zaměřené na poslední trendy z oblasti výpočetních simulací a digitální transformace průmyslu. Konference bude tradičně dvoudenní, kdy první den bude zaměřen na CAE simulace a druhý den bude věnován posílení produktivity testování a výpočetních simulací při zvyšování kvality výrobků i samotných procesů ve výrobě 
Konference se bude konat jako 2denní rozdělena na 2 hlavní tematické okruhy.

 • Výpočetní simulace v oblasti proudění, strukturálních a 1D systémových analýz se zaměřením na optimalizaci a využití nových trendů v simulacích – redukované modely FMU/FMI a využití neuronových sítí NN a umělé inteligence AI.
   
 • Testování a novým metodám v oblasti testování, jako jsou metody strukturálního testování DIC, měření hluku a vibrací, životnosti a přenosu hluku v konstrukcích TPA. Dále budou prezentovány metody kontroly jakosti založené na vibračních a akustických měřeních – koncové, procesní a nedestruktivní testování výrobků. Odpolední část bude potom věnována topologické optimalizaci a simulacím při 3D tisku
 
Klíčové přednášky k jednotlivým sekcím budou zajišťovat specialisté z akademické i komerční sféry.  Oblastí testování a sledování kvality výrobků nás provedou odborníci ze společnosti Siemens Digital Industries a TechSim Engineering.
 
Souhrn klíčových témat konference v kostce:
 
 • Tvarová a topologická optimalizace
 • Redukované modely a neuronové sítě
 • 1D/3D simulace systému
 • Multifyzikální simulace
 • Simulace a technologie 3D tisku
 • Predikce a měření hluku a vibrací
 • Kontrola koncové kvality výrobků
 • Nedestruktivní a procesní testování
 • Monitorování kvality výroby
 • Produktivní a Flexibilní tvorba sítí

Možnost přihlášení příspěvku na konferenci je otevřena do 1. 7. 2022, včetně zaslání názvu a stručné anotace (šablona bude zaslána). Full text příspěvku musí být odevzdán do 2. 9. 2022. Pro přednášející je účast na konferenci zdarma.  

PROGRAM konference si můžete prohlédnout zde.
Podmínky sponzoringu zde.

Koho na konferenci můžete vidět?

Obrazek1.jpg
 
doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.
 

vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, kde posléze na katedře ocelových konstrukcí obhájil titul CSc. Krátce pracoval jako projektant. Více než 20 let působil ve ŠKODA VÝZKUM (dnešní Výzkumný a zkušební ústav Plzeň), v letech 2000 až 2008 byl ředitelem této společnosti. V letech 2004 a 2005 byl též členem představenstva VÚKV (Výzkumný ústav kolejových vozidel).

V roce 2008 přešel na ZČU v Plzni, kde se v roce 2009 habilitoval. Současně byl pověřen zpracováním projektu Regionálního technologického institutu (RTI), výzkumného centra Fakulty strojní. Výzkumné centrum RTI bylo v letech 2011 až 2016 pod jeho vedením vybudováno s podporou Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a v současné době řeší více než 50 projektů výzkumu a vývoje ve spolupráci s průmyslovými podniky.

Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. byl řešitelem celé řady projektů se zaměřením na silniční i kolejová vozidla, přičemž osobně se specializuje na experimentální výzkum jejich provozní pevnosti a únavové životnosti.

Obrazek5.jpg
 
Filip Deblauwe

Filip graduated from the KUL (Catoholic University Leuven) Belgium and got a PhD from the University of Cincinnati both in mechanical engineering.  Filip joined Siemens (former LMS International) in 1991. 

Filip has been product manager for the Test.Lab Acoustic product and Structural product.  For the last 10 year Filip is responsible for the technical sales support for all Testlab product and is heading the test group in the Center of Excellence who’s supporting the EMEA Siemens PLM business
Obrazek2.jpg
 

doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Vystudoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, od roku 2010 je zde docentem a od roku 2014 vedoucím odboru fluidního inženýrství V. Kaplana.  Zabývá se výpočtovým modelováním proudění, tvarovou optimalizací, nestabilitami proudění a v posledních 15 letech intenzivně hydrodynamickou kavitací, především jejím využitím v oblasti dekontaminace vody (je hlavním původcem patentu na zařízení CaviPlasma kombinujícího hydrodynnamickou kavitaci a plazmový výboj).


 
Pollertportret.jpg
 

prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.

se věnuje matematickému a fyzikálnímu modelování na Stavební fakultě ČVUT. Jeho hlavní činností je modelování objektů ve vodárenské soustavě, zejména na čistírnách odpadních vod a kanalizaci. Mezi jeho významné a známé projekty patří modelování drah pro vodní slalom, zejména ty stavěné pro olympijské hry v Riu 2016 a Tokiu 2020. Za inovativní přístup k modelování získal cenu Mezinárodního olympijského výboru Sport a inovace. V těchto projektech jsou uplatňovány nejnovější technologické postupy zejména při spojování přístupů matematického a fyzikálního modelování, které je dotaženo až do rozšířené reality nebo 3D tisku. Všechny tyto techniky umožňují moderní přesné modelování moderním způsobem tzn. znalost lokálních veličin, nikoliv jako dříve pouze globálních.
 
 
Úvod do fyzikálního modelování olympijské slalomové dráhy v Tokiu 2020
Umělá slalomová dráha pro olympijské hry Tokyo 2020 – Optiflow Solutions
 
Upoutávka na rozšířenou realitu prezentovanou v rámci přednášky a ukázanou na modelu v místě.
https://www.youtube.com/watch?v=dzWuBcDdtwU&ab_channel=JaroslavPollert
 
Obrazek4.png
 
Doc. Jiří Polanský
  
Technické aspekty vodíkových technologií a jejich aktuální problémy, současný termodynamický výzkum a vývoj.
 

Technický konzultant SW firmy ESI group,
Externí výzkumný pracovník Physikalisch - Technische Bundesanstalt Institute Berlin v oblasti numerických metod mechaniky tekutin
Docent na ČVUT v Praze
 
 
Obrazek3.jpg
 
Vladimír HABÁN:
 
Vibrodiagnostika čerpadel a turbín - zkušenosti z měření na díle
[Obrazek4(1).png]

 
Pavel Steinbauer
 
Vybrané aplikace laserového skenovacího vibrometru.
 
Pavel Steinbauer se narodil v Praze, absolvoval doktorské studium na FS ČVUT v Praze s prací Nelineární řízení nelineárních mechanických systémů. V současné době je odborným asistentem Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky na FS ČVUT v Praze. Zabývá se experimenální mechanikou, měřením vibrací a modálním testováním, možnostmi jejich využití pro monitoring stavu konstrukcí a strojů pomocí umělé inteligence, automatickým řízením a mechatronikou.
 
 
album/Products_Model_Product/1/petr_mestanek.jpg Petr Měšťánek

vystudoval Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2014 získal doktorský titul v oboru aplikovaná mechanika na téže univerzitě. Od roku 2007 působí v Doosan Škoda Power, kde zastával různé pozice od pevnostního a únavového výpočtáře přes projektového manažera R&D projektů až po vedoucího oddělení Dynamika lopatek. V letech se 2016-2018 podílel na řízení konsorcia evropského projektu H2020 Flexturbine zaměřeného na flexibilitu turbín. Od roku 2021 řídí v Doosan Škoda Power odbor Výzkum a vývoj.
 

album/Products_Model_Product/1/hnizdil.jpg

Ing. Jaroslav Hnízdil

pracuje v oddělení aerodynamiky společnosti Aero Vodochody Aerospace, kde se věnuje hlavně otázkám proudění a výpočtům v CFD. Podílí se na úpravách tvaru jednotlivých částí letounu s cílem dosáhnout co nejlepších letových vlastností. Pro potřeby dimenzování stanovuje zatížení letounu od aerodynamických sil a také stanovuje podmínky pro bezpečný odhoz jednotlivých podvěsů nesených letounem.  
 
moje_foto.jpg
 

Ing. Jan Vojna PhD.

 

Vystudoval ZČU v Plzni, fakultu strojní, na katedře konstruování strojů. Během doktorského studia pracoval ve výzkumném ústavu RCMT v oblasti matematického modelování strojních komponent.

V letech 2009-2015 pracoval ve společnosti Mbtech Bohemia s.r.o. jako simulační inženýr, hlavní náplň práce byly NVH simulace pro automobilový průmysl. Po té nastoupil do společnosti Siemens s.r.o. (Siemens Advanta Development), kde jako simulační expert zastřešuje kompeteční centrum simulací. Podílí se na řešení strukturálních analýz průmyslových aplikací v prostředí Simcenter 3D (dříve NX CAE) při vývoji průmyslových zařízeních a elektromobility, na školeních a mentorování,  a na vývoji a aplikaci nových metodik modelování.


TechSim Engineering, s.r.o.
Inženýrské služby a komplexní výpočetní servis při dimenzování, návrhu a optimalizaci strojních částí a zařízení. Používáme špičkový výpočetní software v oblasti FEA, CFD, ELMAG a multidisciplinárních analýz. Jsme partnerem a dodavatelem softwaru a měřícího hardwaru od společnosti Siemens Industry Software.  Zajišťujeme kompletní inženýrské řešení dotažená do výkresové dokumentace. Aktivně spolupracujeme s řadou klíčových společností v oblasti automobilové, dopravní a strojírenské techniky, turbinářském a energetickém průmyslu.

Organizační pokyny
Registraci provedete vyplněním registračního formuláře níže.
Registrační poplatek na celou konferenci je 6.800 Kč včetně DPH a zahrnuje vložné, materiály, sborník konference a občerstvení. Pro studenty a akademické pracovníky je snížený o 10 %.
Faktura na registrační poplatek bude automaticky zaslána do 14 dní.
Při zájmu o účast jen na prvním dni konference je vložné 5.600 Kč a na druhém dni 2.500 Kč.
Parkování v podzemních garážích po dobu konference zahrnuto ceně. Při zájmu o ubytování vyberte ve formuláři termín a zvolte obsazenost pokoje. Cena pro účastníky konference je 2.100 Kč/noc při obsazenosti jedné osoby a 2.500 Kč/noc při obsazenosti dvěma osobami.

Konference CAE Forum 2022 se koná ve dvoudenním termínu se začátkem v úterý 13. 9. od 9:00 do 17:00, ve středu pak od 09:00 do 15:00. Registrace je vždy od 08:00.
Praha: 13. – 14. 9. 2022 Park Holiday Congress & Wellness Hotel, Praha - Benice
  
Využijte early–bird možnost registrace do 15. 7. 2022 za ceny 6.200 Kč plného vstupu na celou konferenci, 5.200 Kč na první den a 2.300 Kč na druhý den konference. Pro akademické pracovníky platí 10% sleva na vložném, registrujte se včas

Přihláška na konferenci

Na konferenci se můžete přihlašovat již nyní pomocí registračního formuláře.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies