Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Optimalizace konstrukcí

Současné trendy ekologizace výroby a snižování energetické náročnosti produktů kladou na výrobce vysoké nároky z hlediska zvyšování účinnosti zařízení, snižování hmotnosti a zároveň zvyšování výkonnosti. Kromě toho sílící konkurenční prostředí nutí firmy ke snižování výrobních nákladů, které není zcela v souladu s požadavky zákazníků na personifikaci výrobků a stále nová inovativní řešení. Vývojáři tak potřebují více proniknout do podstaty chování navrhovaného systému a mít tak zmapovaný celý návrhový prostor, který mají k dispozici – Design Exploration (DE) a to se zahrnutím nových materiálů, zejména kompozitních mixů. S těmito všemi tlaky a novými přístupy se musí firmy v současném prostředí vypořádat. Bez nasazení moderních optimalizačních metod není možné těchto požadavků dosáhnout. Firma Techsim Engineering má rozsáhlé zkušenosti a nabízí optimalizace konstrukcí v následujících oblastech.

Lokální energetické zdroje

Oblast Nabízená řešení Typ analýz Použitý SW / HW
Externí aerodynamika Tvarové změny pro dosažení požadovaných parametrů součinitele odporu a vztlaku 3D CFD Simcenter STAR CCM+
Interní aerodynamika Optimalizace pro snížení disipace energie – zavíření, snížení tlakových ztrát kanálů spalovacích motorů, turbodmychadel a odlučovačů částic 3D CFD Simcenter STAR CCM+
Přenos tepla Optimalizace konstrukce pro zlepšení přenosu tepla 3D CFD
3D FEA
Simcenter STAR CCM+
Simcenter 3D
Simcenter FloEFD
HEEDS
Parametrické studie Prozkoumání návrhového prostoru pro dané geometrické varianty, provozní rozsah zařízení nebo set tvarově odlišných komponent zařízení a výběr vhodných variant splňující cílové funkce 3D CFD
3D FEA
Simcenter STAR CCM+
Simcenter 3D
Simcenter FloEFD
HEEDS
Elektronika / Multidisciplinární optimalizace Optimalizace chlazení výkonové elektroniky a motorů s uvažováním Jouleových ztrát a ztrát v železe 3D FEA
3D CFD
Simcenter Magnet
Simcenter STAR CCM+
Kompozity Optimalizace natočení vláken, počet a tloušťka vrstev a demage tolerance 3D FEA Simcenter 3D
 
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies