Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění... Začněte včas.

Optimalizace konstrukcí

Současné trendy ekologizace výroby a snižování energetické náročnosti produktů kladou na výrobce vysoké nároky z hlediska zvyšování účinnosti zařízení, snižování hmotnosti a zároveň zvyšování výkonnosti. Kromě toho sílící konkurenční prostředí nutí firmy ke snižování výrobních nákladů, které není zcela v souladu s požadavky zákazníků na personifikaci výrobků a stále nová inovativní řešení. Vývojáři tak potřebují více proniknout do podstaty chování navrhovaného systému a mít tak zmapovaný celý návrhový prostor, který mají k dispozici – Design Exploration (DE) a to se zahrnutím nových materiálů, zejména kompozitních mixů. S těmito všemi tlaky a novými přístupy se musí firmy v současném prostředí vypořádat. Bez nasazení moderních optimalizačních metod není možné těchto požadavků dosáhnout. Firma Techsim Engineering má rozsáhlé zkušenosti a nabízí optimalizace konstrukcí v následujících oblastech.

Lokální energetické zdroje

Oblast Nabízená řešení Typ analýz Použitý SW / HW
Externí aerodynamika Tvarové změny pro dosažení požadovaných parametrů součinitele odporu a vztlaku 3D CFD Simcenter STAR CCM+
Simcenter Morpher
STAR CCM+ Adjoint Solver
Interní aerodynamika Optimalizace pro snížení disipace energie – zavíření, snížení tlakových ztrát kanálů spalovacích motorů, turbodmychadel a odlučovačů částic 3D CFD Simcenter STAR CCM+
Simcenter Morpher
STAR CCM+ Adjoint Solver
Přenos tepla Optimalizace konstrukce pro zlepšení přenosu tepla 3D CFD
3D FEA
Simcenter STAR CCM+
Simcenter 3D
Simcenter FloEFD
HEEDS
Parametrické studie Prozkoumání návrhového prostoru pro dané geometrické varianty, provozní rozsah zařízení nebo set tvarově odlišných komponent zařízení a výběr vhodných variant splňující cílové funkce 3D CFD
3D FEA
Simcenter STAR CCM+
Simcenter 3D
Simcenter FloEFD
HEEDS
Elektronika / Multidisciplinární optimalizace Optimalizace chlazení výkonové elektroniky a motorů s uvažováním Jouleových ztrát a ztrát v železe 3D FEA
3D CFD
Simcenter Magnet
Simcenter STAR CCM+
Kompozity Optimalizace natočení vláken, počet a tloušťka vrstev a demage tolerance 3D FEA Simcenter 3D
Simcenter FiberSim
Optimalizace chlazení LED svítidla vhodným rozmístěním chladicích žeber Simcenter FloEFD
Optimalizace chlazení LED svítidla vhodným rozmístěním chladicích žeber Simcenter FloEFD
TechSim Engineering s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4,