Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění... Začněte včas.

Simcenter 3D

Simcenter 3D je unifikované, škálovatelné, otevřené prostředí pro CAE analýzy, které je snadno propojitelné CAD, 1D simulacemi, testováním a data managementem. V prostředí Simcenter 3D lze rychle a přesně provádět strukturální, akustické, vibroakustické, teplotní i elektromagnetické analýzy, řešit proudění, motion analýzy, kompozity, životnost a multifyzikální úlohy a na jejich základě provádět optimalizace konstrukčních řešení.

[page_produktySiemens/product_35.png]

Simcenter 3D je dostupné jak samostatné prostředí pro simulace, tak je možno jej integrovat přímo do NX a zajistit tak bezproblémové propojení CAD/CAE.

[page_produktySiemens/product_34.png]

Proč Simcenter Amesim?

  • Multifyzikální prostředí

  • Řešení FE (finite element) a CFD (computational fluid dynamics) úloh v jednotném prostředí, jejich propojení a optimalizace.
  • Optimlizace

  • Topologická i parametrická optimalizace pomocí níž můžete rychle a efektivně dojít k optimálnímu konstrukčnímu návrhu již v ranné fázi návrhu.
  • Pokročilé simulace

  • Simcenter 3D nabízí pokročilé simulace FE, CFD, životnosti, motion analýzy, additive manufacturing, aero- a vibroakustiku, řešení kompozitních konstrukcí, teplotní analýzy i elektromagnetismus.
  • Pokročilý pre/post processing

  • Čas potřebný pro přípravu je minimalizován propojením geometrických dat s výpočetním modelem, které je velkým benefitem hlavně u úloh s několika iteracemi návrhu. Výpočetní síť je možno vytvořit velkým množstvím technik pro 1D, 2D i 3D prvky. Výsledky lze snadno zpracovat v pokročilém postprocessingu spojeným s automatickým vytvářením reportů.
  • Propojení s 1D simulacemi i data managementem

  • Simcenter 3D lze snadno propojit se systémovými simulacemi (jako Simcenter Amesim) a implementovat ho s data managementem podniku (Teamcenter).
[page_produktySiemens/product_33.png]

Více o Simcenter 3D: Simcenter 3D


Jaké projekty řešil TechSim v Simcenter 3D?
 

Chlazení transformátoru

Měření hluku elektrického motoru a jeho optimalizace vedoucí ke snížení hluku

Únavová analýza rotoru turbíny

Výpočet dynamiky rotorové soustavy turbíny ORC jednotky

01(1).png magnet_1.png simcenter3d_6.png [page_onas/onas11.png]
TechSim Engineering s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4,