Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Ceník konzultačních služeb

Mnoho společností zjistilo, že skvělou metodou hodnocení inženýrských softwarových nástrojů z hlediska jejich užitečnosti je provádění pilotních projektů.

Díky našim zkušenostem s technickým poradenstvím jsme mohli tento proces zefektivnit. Nyní jsme schopni nabídnout následující balíčky poradenských a implementačních služeb  v numerických simulacích.

Typ simulace / aplikace JEDNODUCHÁ ANALÝZA STŘEDNĚ SLOŽITÁ ANALÝZA KOMPLEXNÍ ANALÝZA
Jednoduchá geometrie
Jednoduchý systém
28 000 CZK 56 000 CZK 140 000 CZK
Středně složitá geometrie/systém 56 000 CZK 98 000 CZK 210 000 CZK
Komplexní geometrie/systém 112 000 CZK 196 000 CZK 420 000 CZK
  typické úlohy: typické úlohy: typické úlohy:
  CFD:
- Steady-state nestlačitelné tekutiny s přestupem tepla
- Teplotní management elektronických komponent

FEA:
- Lineární statika
- Modální analýzy
- Harmonické analýzy
- teplotní analýzy se stacionárním teplotním polem

MBS analýzy pro tuhá tělesa

1D systémové analýzy zaměřené na jednu určitou doménu:
- hydraulika
- tepelný management
- elektrická doména
- pneumatika
CFD:
- Ustálené a kvaziustálené proudění tekutin
- stlačitelné tekutiny
- rotující stroje
- míchání
- vícefázové proudění
- rozptýlené proudění

FEA:
- nelineární analýzy
- dynamické analýzy
- únavové analýzy a predikce životnosti
- rotordynamika
- kompozity
- transientní přestup tepla
- simulace 3D tisku

MBS analýzy s uvažováním poddajných těles

ELMAG:
- výpočet elektrických a magnetických polí
- 2D návrh elektromotorů/generátorů

1D systémové simulace:
- vícedoménové simulace (propojení hydrauliky/terma/elektriky/pneumatiky)
- optimalizace jednodušších systémů
CFD:
- Aeroakustika
- Reakční proudění
- Změna fáze (var, kondenzace, kavitace)
- pohybující se tělesa v proudu

FSI simulace
- CHT
- flutter lopatek
- NVH, vibroakustika
- aeroelasticita

FEA
- pokročilé simulace 3D tisku

ELMAG:
- simulace baterií
- vznik tepla
- 3D elmag analýzy
- 3D chlazení elektromotorů/generátorů

Systémové simulace:
- digitální dvojčata strojů
- HiL, SiL

OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHY
 Na začátku každého projektu je konzultováno, jaký software je pro Vaši aplikaci nejvhodnější tak,abyste nejrychleji dosáhli přesných výsledků. Nejčastěji používané softwary jsou: 
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies