Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Měření hluků a vibrací

Simcenter Testing Solution

Provádíme jednoduchá měření hluku a vibrací, stanovení hlukové zátěže a lokalizace zdrojů hluku v reálném čase, technická kontrolní měření vibrací strojů a zařízení a vibrací působících na člověka. K dispozici máme 12ti kanálový analyzátor Siemens SCADS XS s 3-osými a 1-osými akcelerometry, průmyslovými mikrofony a ručním otáčkoměrem. Pro rychlý sběru multifyzikálních dat z testování  a jejich analytické zpracováním využíváme software Simcenter TestLab.  Měření zajišťujeme jak na stacionárních zařízeních, tak na mobilních platformách. Výsledky měření zpracujeme do formátu vstupních nebo validačních dat pro výpočetní simulace FEA podle požadavků zákazníka.
 

Oblasti využití

[01_hluk.png] [02_hluk.png]

Doby, kdy testování pevnostní dynamiky probíhalo pomocí metody pokus-omyl a zahrnovalo časově náročné nastavení, jsou již pryč. S testovacími řešeními Simcenter můžete zkrátit dobu potřebnou k provedení modálního testování a modální analýzy z týdnů na dny nebo dokonce hodiny. Integrovaná řešení vám umožní přístup k nejmodernějším metodám identifikace modálních parametrů, což umožní se technikovi zaměřit na hlavní příčinu problému a efektivně řešit nedostatky konstrukce. Řešení obsahuje pokročilé metody, například digitální korelaci obrazu (DIC). Kde tato technologie umožňuje měřit 3D data v celém poli při jakémkoli zatížení. K tomu využívá pouze dvě kamery s vysokým rozlišením, což zajišťuje vyšší přesnost a výrazně urychluje ověřovací testování.


[03_hluk.png] [04_hluk.png]

Akustická kvalita a návrh hrají klíčovou roli ve výkonu každého výrobku. Zvuky zajišťují přenos informací o vlastnostech a funkčnosti výrobků. Vzhledem k předpisům a konkurenčnímu tlaku jsou výrobci nuceni omezovat hladinu hluku a dodržovat přísné normy týkající se způsobeného nebo omezeného hluku. Inženýři potřebují efektivní nástroje pro návrh, zdokonalování a ověřování prototypů během celého vývojového cyklu. Naše řešení pro testování akustických vlastností pokrývá široké spektrum průmyslových aplikací a inženýrských úkolů, zároveň splňuje veškeré mezinárodní normy. Využívejte profesionální a intuitivní funkce našeho řešení k vývoji inovativních a akusticky unikátních výrobků.


[05_hluk.png] [06_hluk.png]

Pro plné porozumění chování vibrací v systému inženýři provádějí analýzu přenosových drah (TPA). Tato analýza umožňuje identifikovat a zhodnotit strukturální a vzdušné přenosové cesty energie od zdroje buzení k danému místu. Analýza přenosových drah kvantifikuje různé zdroje a jejich dráhy, aby zjistila, které z nich nejvíce přispívají k vzniku hluku, a které se vzájemně vyrušují. Na základě kvantifikovaných a modelovaných zdrojů a cest je možné relativně snadno optimalizovat vibroakustické vlastnosti a minimalizovat hlučnost a vibrace (NVH) v rámci celého systému.


[07_hluk.png] [08_hluk.png]

Optimalizovaný výkon a energetická účinnost jsou zásadními kritérii pro rozvoj spalovacích motorů a nových hybridně-elektrických pohonů. Nicméně spotřebitelé očekávají, že tato kritéria budou spojena s vysokou spolehlivostí a nízkými hladinami hluku. Navíc výrobci usilují o design příjemného zvuku výrobku, který odráží obraz značky společnosti. Naladění pohonné jednotky tak, aby splňovala všechny tyto požadavky, představuje složitý úkol. Naše testovací řešení pro rotační zařízení umožňuje optimalizovat výkon rotačních zařízení tím, že se získávají a analyzují vlivy rychlosti, točivého momentu a strategií ovládání na kvalitu zvuku, vibrací a energetickou účinnost.


[09_hluk.png] [10_hluk.png]

Vývoj v dopravním průmyslu hluboce ovlivňuje procesy při testování odolnosti. Týmy zabývající se testováním odolnosti čelí zvýšenému pracovnímu zátěži a časovému tlaku. S naším komplexním řešením pro testování odolnosti mohou zefektivnit celý testovací proces. Simcenter jedinečně integruje odolný a spolehlivý hardware pro získávání dat s komplexními funkcemi softwaru pro zpracování a analýzu. Naše řešení pokrývá každý krok typického testovacího procesu, od nastavení kanálů a měření až po validaci, analýzu a generování zpráv.


[11_hluk.png] [12_hluk.png]

Certifikace a kvalifikace produktů vyžadují specifické dynamické testy, při kterých se používají buzení jako například rázy, vibrace a hluk. V těchto testech reprodukují excitační systémy realistické environmentální podmínky, jimž jsou produkty vystaveny, jako jsou nárazy během přepravy, vibrace během provozu nebo extrémní startovací podmínky. Komplexní řešení pro testování nárazů a vibrací spojuje efektivní vysokorychlostní řídicí systém v uzavřené smyčce s možností paralelního sběru dat a výkonnými analytickými funkcemi. Je to velmi intuitivní nástroj pro běžné testování náhodných, rázových, sinusových a kombinovaných režimů. Obsahuje komplexní aplikace pro replikaci časových dat, pokročilé funkce pro víceosé vibrační testování a kontrolu akustického pole. Je naprosto bezpečný pro kvalifikaci vibrací a akustiky vesmírných systémů. Funkce pro definici a analýzu testů pak doplňují nabídku tohoto řešení.


[13_hluk.png]
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies