Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění... Začněte včas.

Simcenter testovací řešení

Významnou součástí při vývoji nového produktů je vždy testování sloužící k validaci či optimalizaci konstrukcí. Software a hardware společnosti Siemens integruje multifyzikální sběr dat s jejich bezproblémovým zpracováním.
 

SIMCENTER SCADAS                 

SIMCENTER SOUND CAMERA

SIMCENTER SOUNDBRUSH

Testovací hardware v laboratoři i v terénu.          Rychlé získání zdrojů hluku. Kombinace intenzity zvuku s vizualizací ve 3D
page_produktySiemens/product_52.png [page_produktySiemens/Vystrizek(2).png] page_produktySiemens/product_50.jpg

SIMCENTER TERALED               

SIMCENTER T3STER

SIMCENTER DYNTIM

Kombinace teplotního a optického měření pro získání charakteristik LED (Light-emitting Diode) a SSL (Solid State Lighting) Kombinace teplotního a optického měření pro
získání charakteristik LED (Light-emitting Diode)
a SSL (Solid State Lighting) Pokročilé měření
teplotních přechodových jevů pro získání teplotních charakteristik IC, výkonových polovodičů, LED. Měření dynamických teplotních
charakteristik rozhraní materiálů (TIM = Thermal Interface Materails)
Kombinace teplotního a optického měření pro získání
charakteristik LED (Light-emitting Diode) a SSL
(Solid State Lighting) Pokročilé měření teplotních přechodových jevů pro získání teplotních charakteristik IC, výkonových polovodičů, LED. Měření
dynamických teplotních charakteristik rozhraní materiálů
(TIM = Thermal Interface Materails)
     

[page_produktySiemens/product_49.jpg]

[page_produktySiemens/Vystrizek(1).png]

 

SIMCENTER POWER TESTER

SIMCENTER ANOVIS

 
Hardware sloužící k přesné predikci chování výkonové elektroniky. Cyklické a tepelné zkoušky elektronických součástek Kombinuje všechny potřebné senzory, přesný hardware pro záznam zvukových a vibračních signálů, inteligentní analýzu signálů a flexibilní software.  
     
page_produktySiemens/product_55.png [page_produktySiemens/product_53.png]

SIMCENTER TESTLAB

SIMCENTER TESTXPRESS

SIMCENTER TESTLAB NEO

Kombinace rychlého sběru multifyzikálních dat z testování s analytickým zpracováním dat. Řešení k certifikaci produktů v oblasti měření hluku a vibrací. Nová generace softwaru pro multidisciplinární testování.
   
 
 
 
 
 
TechSim Engineering s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4,