Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Simcenter Star-CCM+

Simcenter STAR-CCM+ je kompletní multifyzikální řešení pro simulaci reálného chování konstrukcí, které v sobě má zahrnuty unikátní nástroje pro optimalizaci a umožňuje tak efektivně prozkoumat celý návrhový prostor.

[page_produktySiemens/product_38.png]

Simcenter STAR-CCM+ je předním řešením pro počítačovou dynamiku tekutin (CFD), které umožní řešit téměř jakýkoliv inženýrský problém, který zahrnuje proudění kapalin, plynů i vícefázové proudění spolu se všemi souvisejícími oblastmi fyziky.

[page_produktySiemens/product_37.png]

Proč Simcenter STAR-CCM+?

 • Aeroakustika
  Hluk způsobený prouděním vzduchu je významnou problematikou řešenou skrz celý průmysl. Simcenter STAR-CCM+ nabízí širokou knihovnu modelů pro predikci zdrojů hluku aerodynamiky včetně steady-state modelů, přímých modelů (DES/LES), propagačních modelů a akustických rovnic perturbace (APE).
   
 • Dynamika proudění
  Počítačová dynamika kapalin (CFD, Computational fluid dynamics) v Sicmenter STAR-CCM+ umožňuje efektivní a přesné řešení modelů dynamiky tekutin. Řešení je spojeno s vynikající paralelizací výkonu a výbornou škálovatelností výpočetního výkonu. Pro nalezení optimálního řešení je implementován silný algoritmus pro exploraci celého návrhového prostoru.
  [page_produktySiemens/product_36.png]
 • Vícefázové proudění
  Simcenter STAR-CCM+ nabízí celou řadu možností pro simulaci fyzikálního chování založených jak na Euleriánském, tak na Lagrangeovském přístupu řešení.
   
 • Proudění částic
  DEM (Discrete element method) může být použita k simulaci pohybu velkého počtu interaktivních částic. Typickými aplikacemi je např. simulace toku granulovaných agregátů, částic potravin, práškových kovů, tablet, kapslí, obilí či trávy. Simcenter STAR-CCM+ je prvním komerčním nástrojem umožňující spojení DEM simulací s numerickou simulací toku.
   
 • Reakční proudění
  Simcenter STAR-CCM+ poskytuje vhled do interakcí turbulentního pole proudění a chemickými reakcemi, což může vést k zjištění vztahu mezi výkonem a emisemi produktů při různých provozních podmínkách.
   
 • ​Inovativní možnosti licencování
  Ve věku vícejádrových počítačů jsou náklady na software, nikoli na hardware. Tradiční model licencování počítačem podporovaného inženýrství (CAE) se stává limitujícím faktorem při používání velkých výpočetních clusterů. Když je analytický software licencován na bázi jádra, můžete skončit s nedostatečně využívanými výpočetními prostředky, což omezuje vaše technické ambice. Právě díky těmto faktorům nabízí Simcenter STAR-CCM+ power licensing.

Více o Simcenter STAR-CCM+: Simcenter STAR-CCM+

Jaké projekty např. řešil TechSim ve STAR-CCM+?
 

Analýza tepelného namáhání protiproudého kondenzátoru se zahrnutím proudění a kondenzace

Optimalizace průtočných částí ORC turbínového stupně

 

   
   
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies