Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Simcenter Star-CCM+

Simcenter STAR-CCM+ je kompletní multifyzikální řešení pro simulaci reálného chování konstrukcí, které v sobě má zahrnuty unikátní nástroje pro optimalizaci a umožňuje tak efektivně prozkoumat celý návrhový prostor.

[page_produktySiemens/product_38.png]

Simcenter STAR-CCM+ je předním řešením pro počítačovou dynamiku tekutin (CFD), které umožní řešit téměř jakýkoliv inženýrský problém, který zahrnuje proudění kapalin, plynů i vícefázové proudění spolu se všemi souvisejícími oblastmi fyziky.

[page_produktySiemens/product_37.png]

Proč Simcenter STAR-CCM+?

 • Aeroakustika
  Hluk způsobený prouděním vzduchu je významnou problematikou řešenou skrz celý průmysl. Simcenter STAR-CCM+ nabízí širokou knihovnu modelů pro predikci zdrojů hluku aerodynamiky včetně steady-state modelů, přímých modelů (DES/LES), propagačních modelů a akustických rovnic perturbace (APE).
 • Dynamika proudění
  Počítačová dynamika kapalin (CFD, Computational fluid dynamics) v Sicmenter STAR-CCM+ umožňuje efektivní a přesné řešení modelů dynamiky tekutin. Řešení je spojeno s vynikající paralelizací výkonu a výbornou škálovatelností výpočetního výkonu. Pro nalezení optimálního řešení je implementován silný algoritmus pro exploraci celého návrhového prostoru.
 • Vícefázové proudění
  Simcenter STAR-CCM+ nabízí celou řadu možností pro simulaci fyzikálního chování založených jak na Euleriánském, tak na Lagrangeovském přístupu řešení.
 • Proudění částic
  DEM (Discrete element method) může být použita k simulaci pohybu velkého počtu interaktivních částic. Typickými aplikacemi je např. simulace toku granulovaných agregátů, částic potravin, práškových kovů, tablet, kapslí, obilí či trávy. Simcenter STAR-CCM+ je prvním komerčním nástrojem umožňující spojení DEM simulací s numerickou simulací toku.
 • Reakční proudění
  Simcenter STAR-CCM+ poskytuje vhled do interakcí turbulentního pole proudění a chemickými reakcemi, což může vést k zjištění vztahu mezi výkonem a emisemi produktů při různých provozních podmínkách.
[page_produktySiemens/product_36.png]

Více o Simcenter STAR-CCM+: Simcenter STAR-CCM+

Jaké projekty např. řešil TechSim ve STAR-CCM+?
 

Analýza tepelného namáhání protiproudého kondenzátoru se zahrnutím proudění a kondenzace

Optimalizace průtočných částí ORC turbínového stupně

 

   
   
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies