Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

HyperLynx

HyperLynx

Program HyperLynx je komplexní softwarový nástroj určený pro simulaci a analýzu elektrických vlastností elektronických obvodů.Program HyperLynx obsahuje následující klíčové funkce:


  • Simulace signálových integrit: Hyperlynx umožňuje provádět simulace signálových integrit, což zahrnuje analýzu signálových tras, zpoždění, odrazy a další vlastnosti, které mohou ovlivnit kvalitu signálu a stabilitu systému.

  • Simulace přenosu elektromagnetických vln (EM): Program poskytuje nástroje pro simulaci elektromagnetických vln a analýzu rušení (EMI/EMC). To zahrnuje analýzu šíření signálů a předpovídání rušení v elektronických obvodech.

  • Simulace tepelného zatížení: Hyperlynx umožňuje simulovat tepelné zatížení desek plošných spojů (PCB) a komponent včetně analýzy tepelných zdrojů a proudění vzduchu.

  • Analýza napájecího rozvodu: Software umožňuje simulovat a analyzovat napájecí rozvod v elektronických zařízeních, včetně napěťových poklesů, ztrát a stabilitních problémů.

  • Analýza impedance a propustnosti: Hyperlynx poskytuje nástroje pro analýzu impedance signálů a propustnosti pásek a desek plošných spojů, což je klíčové pro optimalizaci signálových tras a minimalizaci rušení.

  • Signálová dekompozice: Program umožňuje dekompozici signálů a analýzu jejich vlastností v různých částech elektronického systému, což pomáhá identifikovat a řešit problémy s signálovou integritou.

  • Integrace s CAD nástroji: Hyperlynx je integrován s řadou CAD nástrojů pro návrh plošných spojů, což umožňuje snadný přenos návrhů a spolupráci mezi různými fázemi vývoje.

  • Vyspělé vizualizační nástroje: Software poskytuje vyspělé vizualizační nástroje pro zobrazení výsledků simulací v podobě grafů, diagramů a animací, což usnadňuje analýzu výsledků a identifikaci problémů.Siemens Hyperlynx je tedy velice silným nástrojem pro návrh a analýzu elektronických obvodů, který pomáhá inženýrům optimalizovat výkon, spolehlivost a stabilitu elektronických zařízení.
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies