Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Valor - Optimize PCB Design

Valor - Optimize PCB Design, Assembly & Testing

Valor - Optimize PCB Design, Assembly & Testing je komplexní softwarové řešení vyvinuté společností Siemens EDA (dříve známou jako Mentor Graphics), které je zaměřeno na optimalizaci návrhu desek plošných spojů (PCB), montáže a testování. Tento program kombinuje několik klíčových funkcí a nástrojů pro zlepšení výrobního procesu PCB a zajištění kvality a spolehlivosti výsledného produktu.


Hlavní komponenty a funkce Valor - Optimize PCB Design, Assembly & Testing jsou:

  • Design for Manufacturability (DFM): Poskytuje nástroje pro analýzu návrhu PCB z hlediska vhodnosti pro výrobu (DFM). To zahrnuje kontrolu parametrů jako jsou minimální vzdálenosti mezi plošnými spoji, rozměry otvorů pro montáž součástek a další faktory ovlivňující výrobní proces.

  • Design for Assembly (DFA): Pomáhá optimalizovat návrh PCB z hlediska montáže součástek. To zahrnuje analýzu umístění součástek, orientace, volbu použitých komponent a další aspekty, které mohou ovlivnit proces montáže.

  • Design for Test (DFT): Poskytuje nástroje a techniky pro začlenění testovacích funkcí přímo do návrhu PCB, což usnadňuje testování výrobku a identifikaci chyb a vad v raných fázích výrobního procesu.

  • Process Preparation: Pomáhá připravit výrobní proces PCB, včetně generování výrobních dat a dokumentace, nastavení výrobních zařízení a optimalizace výrobních postupů.

  • Assembly Preparation: Poskytuje nástroje pro přípravu procesu montáže PCB, včetně analýzy montážních dat, optimalizace umístění součástek a nastavení montážních linek.

  • Testing Preparation: Pomáhá připravit testovací proces PCB, včetně generování testovacích vzorů, nastavení testovacích zařízení a optimalizace testovacích postupů.

  • Process Engineering: Poskytuje nástroje pro inženýrství procesu, které umožňují optimalizovat výrobní proces PCB a dosáhnout lepších výsledků v oblasti kvality, spolehlivosti a nákladů./li>
Valor - Optimize PCB Design, Assembly & Testing je klíčovým nástrojem pro výrobce PCB, který umožňuje efektivní a optimalizovaný výrobní proces, zajišťuje vysokou kvalitu výsledného produktu a snižuje náklady spojené s vývojem a výrobou PCB.


Valor - Optimize PCB Design, Assembly & Testing
Valor solutions optimize PCB design/manufacturing with a complete digital-twin flow. Valor DFM assures manufacturability, while the process tools suite helps you create complete manufacturing data. Manufacturing Solutions ensure an efficient shop floor and first-time-right electronics production.
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies