Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

ModelSim

ModelSim

ModelSim je výkonný simulační nástroj pro návrh a verifikaci digitálních obvodů, vyvinutý společností Siemens EDA (dříve Mentor Graphics). Tento software je široce využíván v průmyslových a výzkumných odvětvích pro simulaci a ověřování funkcí digitálních obvodů a systémů.


Klíčové funkce programu ModelSim jsou následující:

  • RTL Simulace: ModelSim umožňuje simulaci návrhů v Register Transfer Level (RTL), což je úroveň abstrakce používaná pro popis funkcí digitálních obvodů.

  • Verifikace a Debugging: Software poskytuje nástroje pro verifikaci návrhu a ladění chyb v digitálních obvodech. To zahrnuje možnosti sledování signálů, zastavování simulace, a analýzu vztahů mezi signály.

  • Podpora VHDL a Verilog: ModelSim podporuje jak VHDL (VHSIC Hardware Description Language), tak Verilog, což jsou dva hlavní jazyky používané pro popis digitálních obvodů.

  • Simulace časových charakteristik: Software umožňuje simulaci časových charakteristik obvodů, včetně zpoždění signálů a synchronizace časovaných událostí.

  • Assertion-Based Verification: ModelSim podporuje assertion-based verifikaci, což je technika používaná k formálnímu ověření určitých vlastností návrhu.

  • Interaktivní a Batch Režim: Uživatelé mohou spouštět simulace v interaktivním režimu s grafickým uživatelským rozhraním nebo v dávkovém režimu pomocí skriptů.

  • Simulace signálových analýz: ModelSim umožňuje provádět simulace signálových analýz, což zahrnuje analýzu časových vlastností signálů a jejich chování v různých scénářích.

  • Podpora pro různé platformy: Software je k dispozici pro různé operační systémy, včetně Windows a Linux, a podporuje různé architektury procesorů.

ModelSim je důležitým nástrojem pro návrh a verifikaci digitálních obvodů a systémů, který pomáhá zlepšit kvalitu a spolehlivost návrhů.
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies