Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

PADS PCB Design software

Siemens EDA PADS Professional

Siemens EDA PADS Professional je softwarový balík určený pro vývojáře elektronických obvodů a návrháře desek plošných spojů (PCB). Zahrnuje širokou škálu nástrojů a funkcí, které umožňují vytváření, editaci, simulaci a optimalizaci PCB designů. Následuje přehled některých klíčových funkcí:
 • Schematic Capture: Umožňuje tvorbu schémat elektronických obvodů. Podporuje symboly, spoje, hodnoty komponent a další schématické prvky.

 • PCB Layout: Poskytuje prostředí pro návrh a rozvržení desek plošných spojů. Obsahuje nástroje pro umístění komponent, trasování spojů a vytváření vrstev.

 • Design Rule Checking (DRC): Automaticky kontroluje návrhy PCB na shodu s definovanými pravidly a specifikacemi. Pomáhá minimalizovat chyby a zajistit dodržení designových standardů.

 • Electrical Rule Checking (ERC): Provádí kontrolu elektrických zákonitostí a zajišťuje správnou funkci obvodů. Pomáhá předejít problémům jako je přetížení či zkraty.

 • Signal Integrity Analysis: Umožňuje simulaci signálových vlastností na desce. Identifikuje potenciální problémy jako je kmitání signálů, zkreslení a další.

 • Thermal Analysis: Poskytuje nástroje pro analýzu tepelných vlastností PCB. Pomáhá minimalizovat problémy s přehříváním a zajistit správné chlazení.

 • 3D Visualization: Nabízí možnost zobrazení návrhů PCB v 3D prostoru. Umožňuje lepší pochopení prostorových vztahů a detekci možných konfliktů.

 • Design Reuse: Podporuje znovupoužití existujících designů a komponent. Zvyšuje efektivitu a urychluje proces návrhu.

 • Collaboration Tools: Poskytuje funkce pro spolupráci a sdílení projektů v týmu. Umožňuje efektivní komunikaci mezi členy vývojového týmu.

 • Manufacturing Output: Generuje výstupy potřebné pro výrobu desek plošných spojů. Zahrnuje soubory pro výrobní procesy jako je vrtání otvorů, frézování, osazování součástek atd.

 • Integration with Other Tools: Integruje se s dalšími softwary a nástroji používanými v elektronickém designu. Zajišťuje kompatibilitu a propojenost s širším ekosystémem vývoje elektroniky.Tento přehled zahrnuje pouze některé z hlavních funkcí a nástrojů poskytovaných SW Siemens EDA PADS Professional. Jelikož se jedná o skutečně komplexní nástroj pro profesionální návrh PCB, nabízí mnoho dalších možností a funkcí, které pokrývají různé aspekty procesu návrhu a vývoje elektroniky.

TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies