Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění... Začněte včas.

Simcenter Amesim

Simcenter Amesim je nástroj obsahující multifyzikální knihovny vytvořené pro rychlou aplikaci v průmyslových aplikacích. Jedná se o otevřené prostředí, které je snadno integrovatelné do podnikových procesů.

[page_produktySiemens/product_41.jpg]

Systémové simulace vytvořené v Simcenter Amesim je snadné propojit s CAE (Computer-aided engineering), CAD (Computer-aided design), softwary pro řízení, spojit s FMI (Functional Mock-Up Interface), programem Modelica, propojit lze i s dalšími Simcenter produkty, Teamcentrem nebo Excelem.

[page_produktySiemens/product_40.png]

Proč Simcenter Amesim?

 • Elektrické systémové simulace
  Simcenter Amesim dovoluje simulovat chování celého elektrického systému konvenčních vozidel a prakticky posoudit vliv jednotlivých subsystémů na celkový výkon elektrických a hybridních vozidel.
 • Systémové simulace proudění
  Komplexní knihovny komponent umožňují snadné modelování fluid systémů od funkčních až po velmi detailní modely. Propojení s dalšími knihovnami a přesné modelování fyzikálního chování modelů umožňuje vytváření libovolně velkých tekutinových systémů a jejich propojení s ovládacími prvky systému a dalšími závislými systémy v jednom prostředí.
 • Mechanické systémové simulace
  Přesné modelování kinematického a dynamického chování (od 1D až po 3D aplikace) pomocí mechanických modelů slouží k rychlé analýze velkého množství vlivů na chování celého systému. Do analýzy systému je možné zahrnout pevná i pružná tělesa a sledovat vlivy jako pružné kolize, suché a viskózní tření, chování převodovek, ozubených pastorků, lan a kladek. Ověřené modely vaček lze pak použít při porovnávání výkonů různých hydromechanických systémů.
 • Systémové simulace pohonů
  Elektrifikace pohonných systémů v automobilovém průmyslu, opakovatelnost startů ve vesmírném průmyslu nebo využívání alternativních paliv (LNG) v lodním průmyslu jsou technologiemi, které Simcenter Amesim podporuje a rozvíjí. Cílem systémových simulací je návrh a posouzení dopadů pohonů na různé metriky, jako jsou palubní výroba elektřiny nebo emise znečišťujících látek.
 • Systémové simulace tepelného managementu
  Simcenter Amesim pomáhá maximalizovat tepelný výkon, jako je klimakomfrot v automobilech, letadlech nebo místnostech, zatímco optimalizuje energetickou účinnost systému. Do simulací lze zahrnout interakci s okolím a provádět studie vlivů na výkon a spotřebu energie a vizualizovat toky energie v celém systému.
 • Integrace celých systémů
  Univerzálnost ve fyzickém modelování spojená s jedinečnými funkcemi softwaru Simcenter Amesim umožňuje vytváření účinného návrhového procesu pro automobily, letadla, stavební stroje, lodě nebo jakoukoliv jinou průmyslovou aplikaci. Cílem použití Simcenter Amesim je rychlé řešení inženýrských problémů s dostupnými daty uživatele – od komponentů až po celé systémy.
[page_produktySiemens/product_39.png]

Více o Simcenter Amesim: Simcenter Amesim

Jaké projekty řešil TechSim pomocí Simcenter Amesim?

Systémová simulace chladicího okruhu vozidla

Návrh elektrické trakce

Analýza a optimalizace elektromotoru

Výpočet energetické bilance elektrické trakce

1DAmesimUnderhood.png [app9.jpg] magnet_1.png Ukazkasystemovesimulaceelektromobilu.png

1D funkční model chlazení motoru traktoru

 

 

 

 

1DAmesimUnderhood.png      
     Kdo používá Simcenter Amesim?
 

LETECKÝ PRŮMYSL

     

AIRBUS

 

AIRCELLE

AEROCONSEIL

Aeronautics
Institute of Technology

page_produktySiemens/01(1).png page_produktySiemens/02(1).png [page_produktySiemens/03(1).png] [page_produktySiemens/04(1).png]
[tlacitko.png] [tlacitko.png] [tlacitko.png] [tlacitko.png]
Using model-based systems
engineering to develop the next-generation A350 XWB
Smoothening out actuation
in engine nacelles using Simcenter Amesim
Aeronautical engineering
services provider accelerates
its systems design process with Simcenter Amesim
University uses
Simcenter Amesim to
improve ability to assess
aircraft brake system behavior in case of failure


 
TechSim Engineering s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4,