Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Novinky

3D tisk SW FATAM

09/02/2023

Predikce životnosti 3D tištěných  kovových součástí

Software FATAM sloužící k predikci životnosti multiaxiálně namáhaných kovových součástí vyrobených 3D tiskem. SW FATAM umožňuje jak zpracování dat získaných z experimentálních zkoušek, tak i načtení dat z výpočetních SW. V současnosti je k dispozici konektivita na MKP simulační SW Siemens SIMCENTER.

Testovací verze programu je k dispozici na vyžádání na e-mail info@techsim.cz  s uvedením společnosti a jménem a příjmením žadatele.

Software FATAM vznikl v rámci projektu FW01010462 Výpočtová a experimentální podpora 3D tisku kovových komponent technologií DMLS a vystavených v provozu víceosému únavovému zatěžování za společného úsilí TechSim, RTI Západočeské univerzity a STU v Bratislavě.

Výpočetní SW FATAM slouží pro posouzení únavové pevnosti a životnosti více osově namáhaných strojních častí založených nejenom na hypotézách světových autorů, ale i na vlastních vyvinutých modelech a experimentálních přístupech v oblasti únavy materiálů.

Program FATAM se skládá ze 4 samostatných modulů:

 • Modul na zpracování a zadání materiálových parametrů (přímé zadávání materiálových parametrů, zpracování měření do podoby únavových křivek).
 • Modul na definici zatížení (definování tvaru a typu zátěžové cesty, definování tzv. výpočetních bodů).
 • Modul na definici použitých hypotéz a výpočtových postupů pre odhad únavové životnosti při víceosém zatížení (multiaxiální hypotézy, vliv střední hodnoty, ...)
 • Modul na zpracování a export výsledků.
 
SW FATAM nabízí několik možných hypotéz a výpočetních postupů, navržených různými světovými autory i hypotézy vlastní. Pro kritéria založená na působících lokálních napětích jsou to např. autoři:
 • Findley;
 • McDiarmid;
 • Matake;
 • Carpintieri-Spagnoly;
 • Margetin-Durka-Chmelko
 • a další.
 
A pro kritéria založená na působících lokálních deformacích jsou to např. autoři:
 • Fatemi-Socie;
 • Brown-Miller;
 • Smith-Watson-Topper;
 • a další.

 
Podrobný popis programu, včetně architektury SW, popisu jednotlivých menu SW a použitých postupů pro zadávání materiálů, zatížení a výpočetních hypotéz, a to jak zahraničních autorů, tak vlastních kritérií multiaxiální únavy je uveden v Uživatelském manuálu SW FATAM, který je součástí instalačních souborů v rámci SW licence.

Brožura sw FATAM

[ProgramTREND.png]

TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies