Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Novinky

Transfer path analysis - základy

01/11/2021


Kvalifikace a kvantifikace vibroakustické přenosové cesty
 

Analýza přenosových cest (TPA = transfer path analysis) je systematický přístup k identifikaci a posouzení strukturou (structure-borne) a vzduchem (airborne)  nesených cest přenosu energie ze zdroje buzení (excitation source) do místa přijímače (receiver). TPA umožňuje kvantifikovat různé zdroje a jejich cesty, zjistit, které jsou důležité, které přispívají k problémům s hlukem a které se navzájem ruší.
 

Koncepce přístupu zdroj-přenosová cesta-přijímač je poměrně jednoduchá. Problémy s hlukem a vibracemi pocházejí ze zdroje. Tento zdroj přenáší energii prostřednictvím jedné nebo více přenosových cest, které mohou být vedeny buď strukturou nebo vzduchem. Rozhodování, zda má být hluk považován za vedený strukturou nebo za hluk vedený vzduchem, není tak jednoduché, jak se zdá. Nejvhodnějším způsobem, jak objektivně popsat jak zdroje, tak přenosové cesty v rámci modelu zdroj-přenosová cesta-přijímač, je TPA.
 

Základní názvosloví pro TPA

Pro tuto metodu je důležité porozumět základním prvkům modelu zdroj-přenosová cesta-přijímač:

  1. Zdroj buzení: Může být strukturou a/nebo vzduchem přenášené, akustické nebo vibrační. Typické zdroje buzení pro vozidlo jsou vibrace motoru, hluk sání, hluk z výfuku, vibrace způsobené vozovkou nebo hluk vyzařovaný vibrujícími panely.
  2. Přenosová cesta: Strukturální přenosové cesty jsou představovány nejčastěji pevnými spoji, kterými se hluk a vibrace přenášejí ze zdroje do cílového místa. Příklady vzduchových přenosových cest jsou vibrační panely, sací nebo výfukové trysky.
  3. Přijímače: Jsou typicky akustické, jako je akustický tlak vnímaný cestujícími ve vozidle během běhu motoru. Mohou to být také vibrace ve volantu nebo sedadlech, hluk vnímaný uživatelem domácího stroje nebo vibrace vesmírné stanice způsobené přístrojem v provozu na nosné plošině


Jak TPA funguje?

Postup vytvoření konvenčního modelu TPA se skládá ze dvou kroků:

  1. Identifikace provozní zatížení z provozních testů (například náběh, doběh) na silnici nebo na podvozku.
  2. Odhad funkce frekvenční odezvy (FRF) mezi zátěží a cílovými místy.


01(7).pngJaké jsou typické aplikace?

TPA je mocný nástroj, který lze použít v různých fázích vývoje. Poskytuje úplný přehled o NVH chování a vede k rychlejšímu odstraňování problémů, zdokonalování produktu a metodičtějšímu přístupu k vibroakustickému návrhu.

TPA lze použít k řešení problémů vibroakustiky v různých velkých a malých mechanických strojích, včetně: automobilů, lodí, větrných turbín, motocyklů, vlaků, kompresorů, velkých motorů a dokonce i celých letadel. Metody TPA jsou také např. používány ke snížení hladiny akustického výkonu v tiskárnách a kopírkách a také v domácích spotřebičích, jako jsou ledničky, pračky a myčky nádobí.

Hlavní použití TPA je:

  • Vývoj vozidel
  • Hlukové inženýrství při průjezdu (Pass-by-noise)
  • Troubleshooting – TPA se tradičně používá v oblasti odstraňování problémů s NVH. Přínos TPA v tomto ohledu zůstává zásadní.

Přečtěte si víc (ENG) zde.​
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies