Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Blog

Industrializace 3D tisku – cesta, jak překonat dnešní limity výroby?

18/06/2020
Téměř všichni výrobci produktů se dnes potýkají při výrobě se stejnými omezeními, které brání zlepšování jejich produktů:
 • Nemožnost výroby složitých geometrií
 • Nemožnost snížit hmotnost výrobku
 • Nemožnost dalšího urychlení procesu návrhu konstrukce
 • Nemožnost zlepšení materiálových vlastností

  [album/Products_Model_Product/55/chatPNG(1).png]
Aditivní výroba se jeví jako možný nástroj k řešení těchto problémů. Již v současnosti lze pozorovat využití 3D tisku v leteckém průmyslu (snížení hmotnosti a zvýšení pevnosti součástí), ve strojírenském průmyslu (náhrada lití) nebo v biomedicíně (implantáty vytvořené přesně na míru pacienta). 3D tisk umožňuje výrobu zcela nových geometrií, jejichž výroba dříve byla zcela nemožná.

album/Products_Model_Product/55/chatPNG(2).png

Jakou cestou ale nejlépe dojít ke geometrii, která bude optimální pro naše použití?

Snadnou cestou jak takovou konstrukci vytvořit je použití topologické optimalizace, u které roste význam právě s použitím 3D tisku, který umožní vyrobit dříve těžce (nebo vůbec) vyrobitelné součásti. Topologickou optimalizaci lze provést i na základě komplexních zatěžovacích podmínek (statické zatěžování, dynamické zatěžování, vzpěr,…). Typickým příkladem je například maximalizace tuhosti při udržení hmotnosti produktu v daných mezí a udržením první vlastní frekvence nad určitou hranicí.

[album/Products_Model_Product/55/chatPNG(3).png]

Co je tedy topologická optimalizace a proč je výhodné ji použít pro aditivní výrobu?
 • Numerická metoda, která se snaží optimalizovat rozložení materiálu v daném návrhovém prostoru pro dané zatížení a okrajové podmínky.
 • Umožňuje vytvořit zcela nové návrhové koncepty, protože výsledkem jsou tvary, které dříve nemohly být pro návrh uvažovány.
 • Dříve byla silně závislá na diskretizaci modelu (bylo potřeba pracovat s FE (finite element) elementy) a tím pádem nebylo možné pracovat s detailními geometriemi.
 • Dnes metody topologické optimalizace umí pracovat s parasolid geometrií (jádro NX) – spojení přesné geometrie (NURBS a analytická geom.) s povrchovou sítí (mesh/planar facetted models). Jde o tzv. Konvergentní modelováníTM.
 • Výhodou využití programů NX a Simcenter 3D je, že není třeba geometrii exportovat do STL formátu, ale lze jí pro většinu komerčních 3D tiskáren poslat přímo do tisku.
Další informace o topologické optimalizaci v NX si můžete přečíst v EN ve článku zde, nebo v prezentaci zde.

Vystrizek(7).png


 
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies