Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Blog

Co vše hraje důležitou roli při řešení rotordynamických úloh?

13/08/2019

Rotordynamika je část fyziky, která se zaměřuje na dynamické chování rotačních
strojů. Ty jsou používané v různých průmyslových oblastech. Jsou si tyto stroje podobné? Samozřejmě ano!

Rotační stroje jsou tvořeny rotujícími částmi (rotory), nerotujícími částmi (statory) a spojovacími prvky. Všechny části jsou zatěžovány a vibrace, které jsou výsledkem tohoto zatížení chceme mít pod kontrolou, abychom mohli předejít škodám, které by mohly být způsobeny porušením některé ze součástí. 

Rotordynamické analýzy:
   - se provádí v začátcích návrhu rotačních strojů - důvodem je navžení stabilního chování konstrukce,
   - jsou popsány nelineárním chováním, které je důležité v případech, kdy nás zajímá lokální chování systému,
   - slouží ke korelaci s naměřenými daty. 

Jedním z nejdůležitějších výsledků rotordynamiky je výpočet kritické rychlosti systému. Kritická rychlost totiž může vést k velkým vibračním amplitudám systému, které mohou mít za následek poškození nebo i celkové selhání systému.

Mazi další důležité výsledky rotordynamické analýzy patří:
   - chování systému s uvažováním nevývažků,
   - lokální napětí částí, které může mít vliv na životnost,
   - popis chování ložisek, které mají zásadní vliv na chování celého systému.

Jaké fyzické jevy tedy mohou hrát roli při řešení rotordynamiky?

   1) GYROSKOPICKÝ EFEKT
          
Při deformaci hřídele či ložisek může dojít ke změně orientace osy rotace. Gyroskopicý efekt je nejvíc znatelný ve vysokých otáčkách s velkým polárním momentem setrvačnosti.

   2) VÍŘENÍ ROTORU
          Vířivý pohyb rotoru může být ve stejném směru jako je osa otáčení (dopředné víření) nebo ve směru opačném (zpětné víření).

   3) CORILIOSŮV EFEKT
          Při použití rotačního referenčního systému musí být uvažován Coriliosův efekt, který vznikne při transfromaci Newtonových zákonů do tohoto referenčního systému. 

   4) TLUMENÍ
          Tlumení může být popsáno proporcionálně, viskózně (konstantní nebo proměnné tlumení) nebo např. hysterezně.

   5) VÍCEROTOROVÉ SYSTÉMY
         Vícerotorové systému, které rotují různými rychlostmi, mohou být zahrnuty v jedné analýze. Můžou být modelovány pomocí tzv. mixed representation.  

   6) NESOUOSOST
          Nesousost systému způsobuje deformace v radiálním směru a může mít za následek kontakt rototru se statorem.

   7) NAPĚTÍ A DEFORMACE
          Vysoké lokální napětí mohou mít vliv na životnost.

   8) VLIV TEPLOTY
         


album/Products_Model_Product/25/capture.pngMulti-stage cyclic symmetry
album/Products_Model_Product/25/02.png
album/Products_Model_Product/25/rotors.png


Simcenter SCADAS
TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies