Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Starší konference a semináře

Proběhl první ročník našeho semináře zaměřeného na R&D v oblasti elektromagnetismu ELMAG Forum

22/03/2019

Jednodenní konference měla za cíl seznámit odborníky z oblasti elektromobility, trakčních pohonů a výkonové elektroniky s posledními trendy a zejména s důrazem možnostmi využití výpočetních simulací v této oblasti průmyslu. Jedná se zejména o optimalizaci výkonových a hmotnostních parametrů jak komponent elektropohonů, tak celých systémů a zajištění dostatečné životnosti s přihlédnutím k využití nových materiálů, výrobních technologií a polovodičových prvků. Konferenci zahájil Dr. Ladislav Sobotka, ředitel pro vývoj společnosti Škoda Electric s příspěvkem na téma nových trendů ve vývoji trakčních pohonů a využitím SiC polovodičů.

Dr. Ladislav Sobotka se dlouhodobě zabývá nejnovější výkonovou elektronikou a jejím použitím v elektrické trakci, zakladatel IGBT technologie v oblasti železničních vozidel (Metro Praha, předměstské jednotky řady 471, lokomotivy 109E a E 68000 a řada dalších trakčních pohonů pro kolejová vozidla). Na základě dlouhodobé praxe v oblasti vývoje kolejových vozidel dokáže kvantifikovat nebezpečné stavy a rizika, zkušenosti se zabezpečovacími systémy a jejich rušením. Je autorem řady zahraničních článků a přednášek. V poslední době se intenzivně zabývá vysokonapěťovou výkonovou elektronikou pro nejvyšší výkony. Je členem Vědecké rady ZČU v Plzni od roku 2006 a má za sebou řadu přednášek na univerzitách ČVUT, Univerzita Pardubice a ZČU. Přednášel na světovém kongresu výkonové elektroniky Euripides. Je řadu let vedoucím sekce Trakce na Pohonářské konferenci v Plzni.

Prediktivní inženýring a 1D simulace mechatronických systémů 
Elektrické, teplotní a mechanické simulace 
Optimalizace elektromagnetických komponent 
Chlazení elektronických komponent 
Predikce životnosti teplotně namáhaných částí 
Nové technologie spojování a materiály pro vysoce výkonné polovodiče 
Experimentální měření a validace výpočtů

TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies