Vibro/Aero akustika

Řešení akustiky je velice často typickým multifyzikálním problém, zahrnující simulaci budících účinků – CFD výpočet tlakových pulzací, ELMAG výpočet elektromagnetických budících sil nebo kinematický výpočet mechanických sil, dále samotnou odezvu konstrukce na tyto budící síly – FEA modální analýzu a nakonec šíření zvukové vlny prostoru ke zvukovému mikrofonu, kde hladinu hluku sledujeme.

Zdroje hluku a typické příklady aplikací

Vibrace povrchu těles buzenými mechanickými silami:

Příkladem mohou být např. nerovnoměrný záběr ozubených kol převodovky, vůle v ložiskách klikového hřídele nebo tuhosti jednotlivých členů mechanismu. Výsledkem je přenos hluku do kabiny automobilu.

 vibro-aero_akustika01
Změny rychlosti a objemu při proudění plynného nebo kapalného prostředí:

Typickým případem je hluk rotačních strojů, který je sledovaný zejména u ventilátorů. Proudící vzduch zde náhle mění směr proudění a dochází i k jeho stlačení a změně objemu.

Další, často řešenou úlohou je výtok z trysky, kdy dochází k náhlé expanzi a změně objemu vytékající tekutiny.

 

 vibro-aero_akustika02
Turbulentní zavíření proudu, úplavy a odtržení:

Jednou z nejčastěji řešenou úlohou je odtrhávání proudícího vzduchu za zpětným zrcátkem a kolem střešních nosičů automobilu. U letecké techniky se jedná o řešení proudění kolem vytaženého podvozku při přistání a kolem brzdových klapek letadla.

 

 

vibro-aero_akustika03 vibro-aero_akustika04