Elektromobilita EV, HEV, PHEV

Společnost TechSim Engineering se snaží pomocí výpočetních analýz a numerických analýz najít odpověď na stěžejní témata, který současný vývoj elektrických a hybridních vozidel čelí. Jedná se o následující oblasti:

  • Stanovení vhodného typu vozidla pro danou klientelu a jízdní režimy
  • Stanovení vhodného zdroje elektrické energie (baterie, palivové články, super kapacitory)
  • Výběr typu pohonu (synchronní /asynchronní motory, nízko/vysoko otáčkové)

Virtuální prototyp elektromobilu nám umožňuje simulovat chování vozu pro dané provozní režimy, stanovit optimální typ pohonu, navrhnout kapacitu a typ baterií a doporučit vhodné systémy pro řízení celého vozu v řetězci baterie – měnič – motor – mechanické části pro dosažení minimální spotřeby elektrické energie.

elektromobilita01

Výpočetní programy z oblasti ELMAG, FEA a CFD umožňují simulaci chování elektromotoru, stanovení jeho charakteristik a oteplení při rozjezdech. Stejně tak i oteplení a chlazení baterií v režimu nabíjení a vybíjení. Výsledná teplotní pole a získané integrální veličiny je dále možné využít jako parametry redukovaných modelů pro simulaci kompletního systému elektromobilu.

elektromobilita02

Společnost TechSim Engineering nabízí následující činnosti pro oblast elektromobility:

No. Nabízené činnosti v rámci elektromobility
1 Studie efektivity typu vozidla  – posouzení efektivity a použitelnosti bezemisních pohonů pro dané podmínky
2 Baterie a bateriové packy – výhodnost typů baterií pro dané typy vozidel a jízdní režimy
3 Pohony – posouzení vhodnosti typů pohonů pro dané kategorie vozidel a hodnocení efektivity provozu
4 Výkonová elektronika – posouzení efektivnosti nových SiC polovodičů v porovnání s klasickými IGBT měniči
5 EMC/EMI  hodnocení odběru výkonu pro vybrané jízdní režimy na reálných automobilech
6 Koncepce nového vozu – koncepční studie elektromobilu a jeho virtuální prototyp
7 Aerostudie elektromobilu – optimalizace tvaru karoserie, snižování součinitele odporu
8 Energeticky úsporný interiér – tepelně aktivní povrchy, úsporné HVAC systémy