Multifyzika a simulace systému

Nejčastěji řešenou multifyzikální úlohou je stanovení přenosu tepla CFD výpočtem z okolního prostředí do konstrukce nebo části stroje, stanovení teplotního pole uvnitř součásti CFD/FEA a dále stanovení deformace součásti – FEA výpočet. Následně může být řešeno i zpětné ovlivnění proudu vlivem teplotní deformace konstrukce, tzv dvoucestný coupling.
Zdroj tepla může být zadán nebo např. stanoven na základě elektromagnetické FEA simulace ztrátového tepla způsobené průtokem elektrického proudu – Jouleho ztráty.
Dalším rozšířeným typem úloh je interakce proudící tekutiny s pevnou deformovatelnou části FSI (Fluid Structure Interaction), kterou může být např. membrána průtokoměru, nebo přítlačné křídlo závodního vozu.