Aplikační rozšíření a HPC workflow

Aplikační rozšíření

Společnost TechSim Engineering nabízí vývoj aplikačních rozšíření v oblasti CFD, FEA a ELMAG analýz. Jedná se zejména o vývoj pokročilých aplikací pro programové systémy ANSYS Mechanical, ANSYS Fluent, ANSYS Maxwell  a další komerční programové systémy.

Dále zajišťujeme tvorbu kompletních výpočetních workflow a automatizaci vyhodnocení a zpracování naměřených a vypočtených dat na základě statistických postupů.

Rozšíření komerčních programů:

Nabízíme aplikační rozšíření komerčních programů v oblasti fyzikálních modelů, uživatelských vstupů, okrajových podmínek.

 • ANSYS Fluent UDF (User Defined Function)
 • ANSYS ACT (jazyky APDL a Python)

Pro automatizaci a optimalizaci výpočetního workflow scriptované jazyky:

 • Perl
 • Python
 • Bash
 • Scheme

Uživatelské aplikace:

Nabízíme vývoj uživatelských aplikací na základě platforem. Pro kompilované programy či knihovny v jazycích:

 • C, C++
 • Pascal
 • FORTRAN (na přání).

Pro zpracování a sdílení naměřených dat, tvorbu  prezentací  a zpráv prostřednictvím PDF zprávy či MicroSoft PPT prezentace:

 • R (jazyk orientovaný na data a statistiku)
 • LaTeX

Pro dynamickou prezentační vrstvu založenou na http:

 • PHP
 • R Shiny
 • Webové servery typu Apache nebo Nginx.

HPC workflow

Výpočetní simulace zejména v oblasti CFD a vysokofrekvenčního magnetismu vyžadují velký výpočetní výkon a to zejména v počtu CPU / jader. Vyjímkou nejsou výpočty na 256 i větším počtu CPU / jádrech  .

Společnost TechSim Engineering ve spolupráci s externími poskytovateli výpočetního výkonu je schopna zajistit rychlé a komfortní HPC výpočty.