Proběhl odborný seminář elektromagnetické výpočty při návrhu elektrických strojů ve spolupráci se zástupci firmy Infolytica Corporation.

Společnost TechSim Engineering uspořádala odborný seminář se zaměřením na elektromagnetické výpočty při návrhu elektrických strojů ve spolupráci s firmou Infolytica Corporation. Semináře se zúčastnily zástupci Infolytica Corporation, CEO společnosti Cris Emson a Konstantin Slabenko z technické podpory. Současně byli přítomni zástupci všech předních společností věnujících se vývoji elektromotorů. Vzhledem k odbornosti přednášejících i účastníků semináře probíhaly velmi věcné diskuze nad probíranými tématy.

Fotografie z konference:

Infolytica-konference-4

Proběhl druhý ročník konference CAE Forum 2016

Druhý ročník konference CAE Forum 2016 proběhl dne 14. a 15. 9. 2016. v prostorách Park Holiday Hotelu Benice. Akce pořádaná společností TechSim Engineering a podpořená zastoupením společností HP pro oblast výkonných pracovních stanic a přední světovou společností Siemens, měla za úkol představit současné trendy ve výpočetních analýzách a vize dalšího vývoje do budoucnosti a to nejenom optikou producentů simulačního SW, ale i z pohledu uživatelů z řad velkých průmyslových společností.

Fotografie a výstupy z konference naleznete zdeCAE Forum 2016

Společnost TechSim Engineering se zůčastnila konference „Trendy po EMO Miláno 2015“

Společnost TechSim Engineering se zúčastnila konference Trendy po EMO Miláno 2015, pořádanou společností pro obráběcí stroje a Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii.

IMG_5624 IMG_5627

Stánek společnosti v předsálí konferenční místnosti

IMG_5665

Jednatel společnosti TechSim Engineering Ing. Petr Kolář v rozhovoru s návštěvníky semináře

IMG_5753

 

Společnost TechSim Engineering rozšiřuje nabídku činností o vývoj aplikačních rozšíření.

Společnost TechSim Engineering nově nabízí vývoj uživatelských aplikačních rozšíření z oblasti CFD, FEA a ELMAG analýz. Jedná se zejména o vývoj uživatelských rozšíření pro programové systémy ANSYS Mechanical, ANSYS Fluent, ANSYS Maxwell  a další komerční programové systémy.

Dále zajišťujeme tvorbu kompletních výpočetních workflow, automatizaci vyhodnocení a zpracování naměřených dat na základě statistických postupů. Více informací naleznete v HPC workflow a cloud computing.