ThermNet

ThermNet simuluje ustálené a přechodné rozložení teploty pro specifikované zdroje tepla. Spojení s programy MagNet a ElecNet umožňuje přesné elektro-tepelné analýzy zařízení, jako jsou elektrické stroje (motory a generátory), transformátory, indukční topení, omezovače rázů a dielektrické vytápění.
Simuluje rozložení teploty způsobené specifikovanými zdroji tepla za přítomnosti tepelně vodivých materiálů


Možnost propojení s programem MagNet pro tepelné zatížení v důsledku vířivých proudů a hystereze v systému. Propojení s programem ElecNet umožňuje získat tepelné účinky způsobené elektrickými ztrátami.