StarCCM+

Star-CCM+ je multifyzikální simulační Computational Fluid Dynamics (CFD) software od společnosti CD Adapco, která byla v roce 2016 akvizována firmou SIEMENS a zahrnuta do Siemens PLM Software balíku. StarCCM+ představuje jeden z lídrů CFD kódu na trhu a jeho hlavní předností je jednotné uživatelské prostředí pro celý proces od geometrie po post-processing. Zároveň obsahuje vyspělý síťovací nástroj s podporou polyhedra a trimmed-hexahedra buněk. Funguje na principu jak metody konečných prvků, tak konečných objemů. Výhodou oproti konkurenčním softwarům je vysoká škálovatelnost na více jader bez nutnosti připlácení za licence.

star1star6

Star-CCM+ umožňuje řešit inženýrské úlohy týkající se:

  • Přestupu tepla – řešeno na jednom modelu fluid/solid
  • Vícefázového proudění – otevřená hladina, emulze
  • Pohyb částic – míchání, separace
  • Elektrochemie – simulace reakcí a procesů
  • Akustiky – aeroakustika ventilátorů, automobilové uplatnění
  • Reologie (nenewtonské proudění) – např. čistírenské kaly

star4star3 star2