Simcenter 3D

Simcenter 3D přináší jedinečné prostředí pro řešení multidisciplinárních aplikací s možností propojení CAE analýz s 1D simulací, testováním a správou dat.

Simcenter 3D kombinuje možnosti profesionálního CAD prostředí s pokročilými CAE simulacemi se zachováním asociativity mezi návrhem konstrukce a výpočetní analýzou.

Simcenter 3D Structure

Kompletní řešení pro strukturální výpočty

 • lineární a nelineární analýzy
 • statické a transientní simulace
 • nelineární materiály
 • creep
 • surface wrapping
 • předepnuté šroubové spoje
 • cyklická symetrie
 
   

Simcenter 3D Response Dynamics

 • modální analýzy
 • transientní analýzy
 • harmonické analýzy
 • PSD
 • rázy
 • virtuální tenzometry

 

 

Simcenter 3D Motion

Řešení kinematiky a dynamiky mechanismů (MBS)

 • implementace poddajných těles a optimalizace řízení mechanismů s využitím 1D modelů
 • 3D CAD kontakty
 •  simulace tlumení
 • analýzy manévrovatelnosti

 

 
   

Simcenter 3D Durability

 • životnost komponent a sestav
 • životnost mechanismů
 • pokročilý post-processing

 

 

Simcenter 3D Thermal

 • steady-state teplotní analýzy
 • transientní teplotní analýzy
 • konvekce, kondukce a radiace
 
   

 Simcenter 3D Composites

 • krátkovláknové kompozity
 • dlouhovláknové kompozity
 • optimalizace kompozitových vrstev
 

Simcenter 3D Flow

 • laminární a turbulentní proudění
 • dvoufázové proudění
 • kondenzace
 • pohyb částic
 
   

Simcenter 3D Vibro-acoustics

 • FEM a BEM metoda
 • pokročilý post-processing
 • řešení exteriérů a interiérů
 • snadné vytvoření akustické sítě
 • automatické detekce rozhraní mezi strukturální a akustickou sítí

 

 

Simcenter 3D Multiphysics

 • „one-way“ a „two-way coupling“
 • kombinace simulací proudění, strukturálních, teplotních a dynamických úloh
 • vibroakustické simulace
 

> Online brožura (pdf)