PLATFORMA SIMCENTER

Společnost TechSim Engineering je výhradním obchodním zástupcem pro Českou republiku jako Solution partner společnosti Siemens a zároveň zajišťuje technickou podporu produktů Siemens PLM.

Portfolio Simcenter představuje jedinečnou kombinaci 1D simulace, 3D CAE a testování, která vám pomůže dříve předvídat chování výrobku v průběhu jeho životního cyklu. Díky kombinaci fyzikálních simulací a poznatků získaných z analýzy dat vám Simcenter pomůže optimalizovat, navrhovat a poskytovat inovace rychleji a s větší jistotou.

portfolio