NX Nastran

NX Nastran je špičkový řešič metody konečných prvků (FEM) vynikající svým výpočetním výkonem, přesností, spolehlivostí a škálovatelností. NX Nastran nabízí výkonná řešení pro analýzu napětí, nelineární analýzu, analýzu vibrací, analýzu dynamiky, tepelnou analýzu, analýzu aeroelastických dějů, optimalizaci a další úlohy. Je k dispozici jako integrovaný řešič v Simcenter 3D a LMS Virtual.Lab a jako samostatný komerčně prodávaný řešič.

 
 

Kastle_2nxnastran