LMS Virtual.Lab Motion

LMS Virtual.Lab Motionvirtlab3

3D optimalizace mechatronických systémů:

  • simulace multibody modelů pro HIL simulace, modální analýza celého systému
  • možnost analýzy flexibilního chování jednotlivých součástí systému
  • integrace modelu pohonu a řízení systému
  • DOE, optimalizace a automatizace systému

 

LMS Virtual.Lab Motion offers a highly efficient, completely integrated solution to build multibody models that simulate the full-motion behavior of complex mechanical system designs. Users can easily create a complete and accurate system model from scratch or import geometry models from any industry-standard CAD system. LMS Virtual.Lab Motion applies forces and motion to simulate the actual operational behavior of the new design. The resulting simulation is excellent input to optimize the design’s dynamic performance. The resulting loads can also be used for structural analysis, durability, and noise and vibration studies.

>Online brožura (pdf)

Programové moduly LMS Virtual.Lab Motion

 Číslo Název   
VL-MEP.01.2 VL Hydrodynamic Bearing  
VL-MEP.25.2 VL Gears  
VL-MEP.26.2 VL Piston Lubrication  
VL-MEP.27.2 VL Standard Engine  
VL-MEP.28.2 VL Chain & Belt Applications  
VL-MEP.40.3 VL ElastoHydrodynamic Bearing  
VL-MOT.20.2 VL CATIA V5 Kinematics Transfer  
VL-MOT.33.2 VL Motion Solver  
VL-MOT.34.2 VL Driving Dynamics  
VL-MOT.35.2 VL Powertrain Motion  
VL-MOT.36.1 LMS Virtual.Lab Advanced Driving Dynamics  
VL-MOT.41.2 VL Composer – Authoring  
VL-MOT.42.2 VL Composer – Run-Time  
VL-MOT.64.2 VL Systems and Controls  
VL-MOT.67.3 VL Motion-TWR  
VL-MOT.72.2 VL Flexible Bodies  
VL-MOT.73.3 VL Flexible Bodies Advanced  
VL-MOT.74.4 VL Co-simulation Abaqus  
VL-MOT.75.4 VL Non-linear Flex Body Solver  
VL-MOT.80.1 VL Motion Desktop  
VL-MOT.93.1 VL ANSYS Motion package  
VL-MOT.94.1 VL ANSYS Motion with Flex package  
VL-MBT.07.2 VL Multi-Processing Batch Solver 4 nodes  
VL-MBT.08.2 VL Motion Parallel Solving  
VL-MBT.10.2 VL Motion C-code export