LMS Virtual.Lab Durability

virtlab4LMS Virtual.Lab Durability

Predikce životnosti komponent, mechanismů, svařovaných konstrukcí a vibračně namáhaných modelů:

  • zahrnutí vlivu středního napětí do únavové analýzy
  • automatická detekce svarů
  • proměnné zatížení, náhodné a deterministické harmonické zatížení, náhodné akustické zatížení
  • životnost kompozitů
  • termomechanická únava – včetně creepu a stárnutí

 

LMS Virtual.Lab Durability allows engineers to design reliable products right from the start. It predicts fatigue hotspots and system-level fatigue life by combining dynamic component loads with stress results and fatigue material parameters. LMS Virtual.Lab Durability provides direct feedback regarding critical fatigue areas and the root cause of fatigue problems. This immediate insight enables engineering teams to validate more design variants for fatigue life within ever-shorter development cycles. 

> Online brožura (pdf)

Programové moduly LMS Virtual.Lab Durability

 Číslo  Název
VL-DUR.12.3 VL Spot Weld Modeling
VL-DUR.13.3 VL Seam Weld Modeling
VL-DUR.14.3 VL Thermal Fatigue
VL-DUR.23.2 VL Vibration Fatigue
VL-DUR.24.2 VL Component Fatigue
VL-DUR.25.2 VL System-Level Fatigue
VL-DUR.31.2 VL Body and Chassis Fatigue
VL-DUR.32.2 VL Powertrain Fatigue
VL-DUR.95.1 VL ANSYS Durability Package
VL-FEA.02.4 VL Component Structural Analysis