LMS Virtual.Lab Acoustics

LMS Virtual.Lab Acousticvirtlab1

Predikce, analýza a optimalizace vibroakustických vlastností konstrukcí pomocí 3D simulace:

  • akustické chování interiérů a exteriérů
  • pro aplikace pohybující se v mezích 20 Hz až 20 kHz
  • pokročilé řešiče: BEM, FEM ATV, AML, SEA, aero-acoustic, ray-acoustic, random vibro-acoustic

LMS Virtual.Lab Acoustics offers an integrated solution to minimize radiated noise or optimize the sound quality in new designs. Convenient modeling capabilities combined with efficient solvers and easy-to-interpret visualization tools enable users to quickly gain insight to the acoustic performance of their product. LMS Virtual.Lab Acoustics simulates both internal and external acoustic radiation and offers dedicated applications for structural noise radiation, engine acoustics, transmission loss through
panels, aero-acoustic phenomena and much more.

>Online brožura (pdf)

Programové moduly LMS Virtual.Lab Acoustic

Číslo Název
VL-VAM.35.2 VL Boundary Elements Acoustics
VL-VAM.36.2 VL Finite Elements Acoustics
VL-VAM.41.2 VL Fast Multipole BEM
VL-VAM.43.2 VL Time Domain BEM Acoustics
VL-VAM.44.2 VL Ray Acoustics
VL-VAM.45.2 VL FEM Vibro-Acoustics Structural Solver
VL-VAM.91.1 VL ANSYS Acoustics Package
VL-VAM.92.1 VL ANSYS Acoustics incl FEM Package
VL-ACM.41.3 VL Aero-Acoustic Modeling