ELMAG FORUM 2019

Společnost TechSim Engineering si Vás dovoluje pozvat na odborné fórum věnované posledním novinkám v oblasti trakčních pohonů a výkonové elektroniky.

Jednodenní konference má za cíl seznámit odborníky z oblasti elektromobility, trakčních pohonů a výkonové elektroniky s posledními trendy a zejména s důrazem možnostmi využití výpočetních simulací v této oblasti průmyslu. Jedná se zejména o optimalizaci výkonových a hmotnostních parametrů jak komponent elektropohonů, tak celých systémů a zajištění dostatečné životnosti s přihlédnutím k využití nových materiálů, výrobních technologií a polovodičových prvků.  Konferenci zahájí Dr. Ladislav Sobotka, ředitel pro vývoj společnosti Škoda Electric s příspěvkem na téma nových trendů ve vývoji trakčních pohonů a využitím SiC polovodičů.

 

Zahájení konference – Dr. Ladislav Sobotka
Dlouhodobě se zabývá nejnovější výkonovou elektronikou a jejím použitím v elektrické trakci, zakladatel IGBT technologie v oblasti železničních vozidel (Metro Praha, předměstské jednotky řady 471, lokomotivy 109E a E 68000 a řada dalších trakčních pohonů pro kolejová vozidla). Na základě dlouhodobé praxe v oblasti vývoje kolejových vozidel dokáže kvantifikovat nebezpečné stavy a rizika, zkušenosti se zabezpečovacími systémy a jejich rušením. Je autorem řady zahraničních článků a přednášek. V poslední době se intenzivně zabývá vysokonapěťovou výkonovou  elektronikou pro nejvyšší výkony. Je členem Vědecké rady ZČU v Plzni od roku 2006 a má za sebou řadu přednášek na univerzitách ČVUT, Univerzita Pardubice a ZČU. Přednášel na světovém kongresu výkonové elektroniky Euripides. Je řadu let vedoucím sekce Trakce na Pohonářské konferenci v Plzni.

 

Prediktivní inženýring a 1D simulace mechatronických systémů
Elektrické, teplotní a mechanické simulace
Optimalizace elektromagnetických komponent
Chlazení elektronických komponent
Predikce životnosti teplotně namáhaných částí
Nové technologie spojování a materiály pro vysoce výkonné polovodiče
Experimentální měření a validace výpočtů

Organizační pokyny

 Registrační poplatek je 1600,- Kč včetně DPH. Poplatek zahrnuje vložné, konferenční materiály a občerstvení během konání konference. Registrační poplatek zasílejte na účet společnosti TechSim Engineering s.r.o.: Komerční banka, a.s. Praha 1; č.ú.: 115-942590227 /0100, jako variabilní symbol prosím uveďte IČO Vaší firmy a do zprávy pro příjemce jméno účastníka.

>Program konference<
Registraci můžete provést zde.
Požadované údaje vyplňte nejpozději do pátku 22. 3. 2019.
 

Místo konání

Holiday Inn Prague Congress Centre, Na Pankráci 15/1684, 140 00 Praha 4. Možnost parkování v hotelových garážích za poplatek, vjezd přes garáže Kongresového centra Praha.