3D LMS Virtual.Lab

LMS Virtual.Lab je MKP software navržený pro řešení strukturálních analýz, vibroakustiky, dynamického chování soustav, predikci životnosti a optimalizaci mechanických systémů.

LMS Virtual.Lab Acousticvirtlab1

Predikce, analýza a optimalizace vibroakustických vlastností konstrukcí pomocí 3D simulace:

 • akustické chování interiérů a exteriérů
 • pro aplikace pohybující se v mezích 20 Hz až 20 kHz
 • pokročilé řešiče: BEM, FEM ATV, AML, SEA, aero-acoustic, ray-acoustic, random vibro-acoustic

 

virtlab2

 

LMS Virtual.Lab Noise and Vibration

Predikce šíření hluku a vibračního chování modelu a jejich validace:

 • NVH FEM řešič – 1D, 2D a 3D elementy; izotropní, ortotropní, anizotropní, vrstvené a kompozitní materiály
 • možnost propojení s kinematickým modelem
 • optimalizace sestav na základě NVH výsledků

 

 

LMS Virtual.Lab Motionvirtlab3

3D optimalizace mechatronických systémů:

 • simulace multibody modelů pro HIL simulace, modální analýza celého systému
 • možnost analýzy flexibilního chování jednotlivých součástí systému
 • integrace modelu pohonu a řízení systému
 • DOE, optimalizace a automatizace systému

 

virtlab4LMS Virtual.Lab Durability

Predikce životnosti komponent, mechanismů, svařovaných konstrukcí a vibračně namáhaných modelů:

 • zahrnutí vlivu středního napětí do únavové analýzy
 • automatická detekce svarů
 • proměnné zatížení, náhodné a deterministické harmonické zatížení, náhodné akustické zatížení
 • životnost kompozitů
 • termomechanická únava – včetně creepu a stárnutí

 

LMS Virtual.Lab Structuresvirtlab5

Jednotné řešení pro vytvoření modelu a nastavení a vyhodnocení strukturálních analýz:

 • řešení, které lze snadno integrovat do existujícího procesu výpočtu
 • možnost propojení s řešiči Nastran™, Abaqus™, LS-Dyna™, Radioss™ a Madymo™