Proběhl odborný seminář elektromagnetické výpočty při návrhu elektrických strojů ve spolupráci se zástupci firmy Infolytica Corporation.

Společnost TechSim Engineering uspořádala odborný seminář se zaměřením na elektromagnetické výpočty při návrhu elektrických strojů ve spolupráci s firmou Infolytica Corporation. Semináře se zúčastnily zástupci Infolytica Corporation, CEO společnosti Cris Emson a Konstantin Slabenko z technické podpory. Současně byli přítomni zástupci všech předních společností věnujících se vývoji elektromotorů. Vzhledem k odbornosti přednášejících i účastníků semináře probíhaly velmi věcné diskuze nad probíranými tématy.

Fotografie z konference:

Infolytica-konference-4