Společnost TechSim se prezentovala na konferenci Energetických strojů 2017 v Plzni.

Společnost TechSim Engineering se prezentovala jako partner konference Energetické stroje 2017 a setkání kateder SKMT. Současně společnost přispěla k tématům konference ve formě odborných příspěvků na téma metodiky získání koeficientu přestupu tepla ve spirální skříni a možností optimalizace energetických strojů v 1D.